Follow
Nurun Nisa Bayram
Nurun Nisa Bayram
Other namesNurun Nisa Kilit
Atatürk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Meaning in life, religious coping, and loneliness during the coronavirus health crisis in Turkey
M Yıldırım, M Kızılgeçit, İ Seçer, F Karabulut, Y Angın, A Dağcı, ME Vural, ...
Journal of religion and health, 1-15, 2021
902021
Kader algısı-psikolojik iyi oluş ilişkisi üzerine bir araştırma
NN Kilit
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
142019
Kader Algısı-Psikolojik İyi Oluş İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
NN Kilit
Yüksek Lisans Tezi, 2019
32019
Meaning in Life, Religious Coping, and Loneliness During the Coronavirus Health Crisis in Turkey (Jan, 10.1007/s10943-020-01173-7, 2021)
M Yildirim, M Kizilgecit, I Secer, F Karabulut, Y Angin, A Dagci, ME Vural, ...
JOURNAL OF RELIGION & HEALTH 60 (4), 2386-2386, 2021
2021
Correction to: Meaning in Life, Religious Coping, and Loneliness During the Coronavirus Health Crisis in Turkey
M Yıldırım, M Kızılgeçit, İ Seçer, F Karabulut, Y Angın, A Dağcı, ME Vural, ...
Journal of religion and health, 1, 2021
2021
COVİD-19 SÜRECİNDE YAŞLILARDA RUH SAĞLIĞI VE DİNİ BAŞA ÇIKMA UYGULAMALI BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİNİN TANITIMI
M Kızılgeçit, İ Seçer, F Karabulut, M Yıldırım, Y Angın, A Dağcı, M Vural, ...
Editoryal
Ö Kara
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 1-8, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7