Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet
Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Göçmen çocukların şehre uyumu ve eğitim politikası
Y Çakırer Özservet
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yayınları, 2015
402015
Editörden: Çocuklar ve göç
YÇ Özservet, I Sirkeci
Göç Dergisi 3 (1), 1-4, 2016
28*2016
Çocuk dostu belediyecilik
Y Çakırer Özservet
20*2015
1990’lardan bu yana çocuk dostu bir şehir: Fano
Y Çakırer-Özservet
Marmara Belediyeler: Marmara Bölgesi Yerel Belediyeler Haber Dergisi 2 (1 …, 2014
16*2014
İstanbul Zeytinburnu İlçesi’nde Afgan Türklerinin ulusötesi kentleşme ağlarının analizi
YÇ Özservet
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 163-181, 2013
162013
Geleneksel çocuk oyunları için sokak temelli geleneksel oyun alanlarının yeniden keşfi
Y Çakırer Özservet
Pegem Akademi, 2015
152015
Uluslararası Göç, yerel yönetimler ve toplumsal uyum
Y Çakırer-Özservet
TBB İller ve Belediyeler Dergisi 813, 48-55, 2016
132016
Modern göçebeler olarak göçmenler, mekân ve şehre uyum
Y Çakırer Özservet
Sosyoloji Divanı 3 (6), 41-54, 2015
122015
Katılım Merdiveni've Çocukları Kente Katma Çabalarımız
Y Çakırer Özservet
Marmara Life (Marmara Belediyeler Birliği), 2014
112014
Çocuk dostu esenler ve yerel yönetim ilişkisi
Y Çakırer Özservet, S Boz
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, 2015
10*2015
Tasarımda insan odağını kaybetmemek için kentli çocuklar ve resmettiklerine bakmak
Y Çakırer Özservet
Uludağ Üniversitesi, 2013
102013
Türkiye göç politikalarının entegrasyon ve yerel yönetimler açısından incelenmesi
S Yıldız, Y Çakırer-Özservet
içinde Ortadoğu’daki çatışmalar bağlamında göç sorunu, 121-135, 2016
8*2016
Zeytinburnu kentsel mekânında soydaş diyasporasının örgütlenmesi
YÇ Özservet
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 231-243, 2014
82014
Çocuk Odaklı Finlandiya’da Yerel Yönetimler Ve Çocukların Eğitimi
Y Çakırer-Özservet
Marmara Belediyeler: Marmara Bölgesi Yerel Belediyeler Haber Dergisi, 76-81, 2014
82014
İstanbul-Zeytinburnu’nda Ulusötesi Kentleşme Aktörleri Olarak Türk Kökenli Göçmenler
Y Çakırer
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
82012
Çocuklar için katılımcı yerel yönetimler
Y Çakırer-Özservet
Çocuk Katılımı Kitabı İçinde. HÜ Yayınları (Basım aşamasında), 2015
72015
Çocukların Şehre Katılımı: Bursa Yerel Yönetimleri Üzerinde Bir Okuma
Y Çakırer Özservet
72015
“LA CITTA DEI BAMBINI” FANO’DAN ROMA’YA ÇOCUKLARIN ŞEHRİ HAREKETİ
YÇ Özservet
7*
Çocuk ve Kent: Kentte Çocuk Olmak
Y ÖZSERVET
İdeal Kent Araştırma Dergisi 17 (9), 5-11, 2015
5*2015
Aile dostu kent için kavramsal analiz
Y Çakırer Özservet
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20