Follow
Hülya TOKER
Hülya TOKER
Yozgat Bozok Üniversitesinde Yakıncağ Tarihi Doçenti
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri
H Toker, N Aslan
Genelkurmay Basımevi, 2009
20*2009
Mustafa Kemal, Anafartalar muharebeleri'ne ait tarihçe
S Akgül, H Toker, S Demirtaş
TC Genelkurmay Başkanlığı, 2011
13*2011
The Çanakkale Naval Battles in Turkish Official Records
H Toker
The Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective, 97-123, 2016
8*2016
İstiklal Savaşı hatıraları: Sakaraya Meydan Muharebesi'nde 1 nci grup
İ Çalışlar, Z Türkmen, H Toker
Genelkurmay Basımevi, 2006
72006
Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge ve Fotoğraflarla)
H Toker
Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2014
62014
Balkan Savaşı'nda Neden Bozguna Uğradık?
ÖZÇ Ali İhsan, Ali Fethi Okyar, ÇH Toker
Alfa Yayınları, 2012
6*2012
Mütareke Dönemi İstanbul Rumları
H Toker
Genelkurmay Basımevi, 2006
6*2006
Milli Mücadele Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve 1nci Kolordu’nun Bulgaristan’a Sığınması
H TOKER
XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Bulgar Askerî-Siyasi İlişkileri, 123 - 141, 2005
62005
Büyük Taarruz’da Takip Harekâtı ve Yunan Macerasının Sonu
H TOKER
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 5 (10), 107-139, 2007
32007
Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesinin Lojistik Durumu
H Toker
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 13 (26), 21-51, 2015
2*2015
Abdullah Paşa'nın Balkan Savaşı Hatıratı ve Mahmut Muhtar Paşa'nın Cevabı
H Toker, S Demirtaş, M Toker
Alfa Yayınları, 2012
2*2012
Turkish Army from the Ottoman Period Until Today
H Toker
International Review of Military History 87, 105-123, 2007
22007
Balkan Savaşı'na Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri
H Toker
Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2004
22004
Komutanlarının Kaleminden Balkan Savaşları Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkisi ve Bozguna Etkisine Yönelik Eleştiriler
H TOKER
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 1 (1), 1-15, 2018
12018
Türk İstiklâl Harbi’nde İç Anadolu Bölgesinin Ordu İaşesi Açısından Önemi -Aksaray Örneği-
H Toker
II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim 2017, 300-323, 2017
12017
Cezayirli Muhacirlerin Osmanlı Tabiiyetine Geçmesinin Türk-Fransız İlişkilerine Yansıması (1848-1914)
H Toker
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 471-500, 2021
2021
1847 Yılı Sonrası Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne Sığınan Muhacirler ve Osmanlı Devleti’nin Muhacirlere Karsı Tutumu
H Toker
2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017 1, 539-556, 2019
2019
Türk İngiliz İlişkileri Ekseninde Süveyş Krizinin Kıbrıs Sorunu üzerine Etkisi (1950-1960)
H Toker
21. Yüzyılda Krizler Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, 320-349, 2019
2019
İkmal Maddeleri Ekseninde Yozgat’ın İstiklâl Harbi’ne Sağladığı Katkıları
H Toker
1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi ‘Geçmişten Günümüze Yerel …, 2018
2018
Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Muharebelerinde 3'üncü Kolordunun Kuruluş, Konuş ve Muharebelerdeki Rolü
H Toker, YS Demirtaş
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 16 (30), 47-76, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20