Follow
Hülya TOKER
Hülya TOKER
Yozgat Bozok Üniversitesinde Yakıncağ Tarihi Doçenti
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri
H Toker, N Aslan
Genelkurmay Basımevi, 2009
152009
Mütareke Döneminde İstanbul Rumları
H Toker
Genelkurmay Basımevi, 2006
122006
Anafartalar muharebeleri'ne ait tarihçe
K Atatürk, S Akgül, H Toker, S Demirtaş
TC Genelkurmay Başkanlığı, 2011
72011
The Çanakkale Naval Battles in Turkish Official Records
H Toker
The Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective, 97-123, 2016
6*2016
Birinci Dünya Savaşı’nda Mısır Seferi Çerçevesinde Birinci Kanal Akını
Muzaffer, H (Güncelleyen) Toker
Genelkurmay Basımevi., 2006
52006
Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi III. Cilt 6. Kısım (1908-1920)
GT Karatamu, Selahattin, Hülya
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1996
5*1996
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri Cilt-III
H Toker, N Aslan
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 3, 2009
4*2009
Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge ve Fotoğraflarla)
H Toker
TC Genelkurmay Başkanlığı, 2014
32014
Milli Mücadele Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve 1nci Kolordu’nun Bulgaristan’a Sığınması
H TOKER
XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Bulgar Askerî-Siyasi İlişkileri, 123 - 141, 2005
32005
Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesinin Lojistik Durumu
H Toker
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 13 (26), 21-51, 2015
2*2015
Balkan savaşı'nda neden bozguna uğradık?
Aİ Sabis, H Toker
Alfa Arşiv, 2012
22012
Balkan Savaşı'nda Neden Bozguna Uğradık?
H Ali İhsan, Ali Fethi Okyar, Ömer Zeki Çobanoğlu: (Çeviren) Toker
Alfa Yayınları, 2012
2*2012
Abdullah Paşa'nın Balkan Savaşı Hatıratı, ve Mahmut Muhtar Paşa'nın Cevabı
A Paşa, H (Çevirenler) Toker, S Demirtaş, M Toker
Alfa Yayınları, 2012
22012
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri Cilt-I
H Toker, N Aslan
22009
Turkish Army from the Ottoman Period Until Today
H Toker
International Review of Military History 87, 105-123, 2007
22007
Büyük Taarruz’da Takip Harekâtı ve Yunan Macerasının Sonu
H TOKER
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 5 (10), 107-139, 2007
22007
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri Cilt-II
H Toker, N Aslan
Birinci Dünya Savaşına Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların …, 0
2*
Cezayirli Muhacirlerin Osmanlı Tabiiyetine Geçmesinin Türk-Fransız İlişkilerine Yansıması (1848-1914)
H Toker
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 471-500, 2021
2021
1847 Yılı Sonrası Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne Sığınan Muhacirler ve Osmanlı Devleti’nin Muhacirlere Karsı Tutumu
H Toker
2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017 1, 539-556, 2019
2019
Türk İngiliz İlişkileri Ekseninde Süveyş Krizinin Kıbrıs Sorunu üzerine Etkisi (1950-1960)
H Toker
21. Yüzyılda Krizler Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, 320-349, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20