Follow
Dr. Muammer YILMAZ
Dr. Muammer YILMAZ
KSBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
4-5-6. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde uyku bozukluğu sıklığı
AS Mayda, H Kasap, C Yıldırım, M Yılmaz, Ç Derdiyok, D Ertan, R Erten, ...
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 8-11, 2012
43*2012
Bir Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığı İle Beck Depresyon Ölçeği Arasındaki İlişki
AS Mayda, M Yılmaz, F Bolu, S Çetin Dağlı, GÇ Gerçek, N Teker, S Tiryaki, ...
Konuralp Tıp Dergisi 2015 (1), 6-14, 2015
342015
Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi
SS Erdem, M Yılmaz, H Yıldırım, AS Mayda, F Bolu, AA Durak, Ö Şener
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 1-10, 2017
31*2017
Bir Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Gelecek İle İlgili Kaygı Durumunun Değerlendirilmesi
AS Mayda, M Yılmaz, F Bolu, MH Deler, H Demir, MF Doğru, Eİ Ekici, ...
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (3), 7-13, 2014
262014
Bir Aile Hekimliği Merkezi’ne Başvuran Hastalara Konulan Tanılar
M Yılmaz, AS Mayda, C Yüksel, F Bolu, O Seval, K Bayındır, H Gençer, ...
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (3), 7-13, 2012
182012
Bir Üniversite Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde Maruz Kalınan Şiddet Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
F Bolu, AS Mayda, M Yılmaz
Nobel Medicus 11 (1), 64-70, 2015
16*2015
Akılcı ilaç kullanımı: Düzce’de Aile Hekimlerinin bilgi ve davranışları
M Yılmaz, A Yılmaz, M Özyörük, F Turunç, N Gürleyik Erkman, ...
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 22 (1), 20-27, 2018
152018
Düzce Hava Kalitesi İzleme İstasyonu 2007-2011 Yılları Arası Verilerinin Değerlendirilmesi
AS Mayda, M Yılmaz
TAF Preventive Medicine Bulletin 12 (1), 11-18, 2013
142013
Düzce Hava Kalitesi İzleme İstasyonu 1 Ekim 2011-31 Mart 2015 Tarihleri Arasındaki Verilerinin İncelenmesi
S İskender, F Bolu, M Yılmaz, AS Mayda
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (3), 161-167, 2016
122016
Düzce’de Satılan Şişe Suları İle Musluk Sularının Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi
M Yılmaz, F Bolu, AS Mayda, B Poyraz
Konuralp Tıp Dergisi 9 (1), 24-29, 2017
8*2017
Konuralp Beldesinde İçme Sularının Elementer Analizi ve İçerdiği Ağır Metaller: Şebeke Suyu, Doğal Kaynak Suyu ve Zemzem Suyunun Karşılaştırılması
M Yılmaz, İH Kara, B Poyraz, AS Mayda
Konuralp Tıp Dergisi 2014 (3), 54-58, 2014
82014
Determination of the Obesity Prevalence and Risk Factors in School Children in Duzce
M Yılmaz, AS Mayda
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2), 42-47, 2017
72017
Bir Üniversite Hastanesinde 2013 Yılındaki Kanser Tanılarının 65 Yaş Üstü Ve Altı Dağılımı
SS Erdem, M Yılmaz, AS Mayda
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 17 (3), 105-110, 2015
62015
Düzce İli Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarında İnternet, Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı İle Kişilik İlişkisi
M Yılmaz, A Yılmaz, CI Sönmez, İ Aşıkhasan
Nobel Medicus 15 (1), 19-24, 2019
52019
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2011 ile 2015 Yılları Arasındaki Partikül Madde ve Kükürt Dioksit Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
M Yılmaz
Konuralp Tıp Dergisi 10 (3), 305-310, 2018
4*2018
Volunteer Surgical Camp at Gombe Hospital in Uganda
O Alimoglu, H Ankarali, O Cigerli, T Shamaileh, S Tuzuner, K Sharif, ...
East and Central African Journal of Surgery 21 (1), 45-49, 2016
42016
Mortality Rates of Traumatic Traffic Accident Patients at the University Hospital
AS Mayda, M Yilmaz, F Bolu, M Uslu, N Yeşildal
PROMET-Traffic&Transportation 26 (3), 219-225, 2014
42014
Trafik kazaları ve risk faktörleri: Düzce il merkezinde meydana gelen trafik kazalarının değerlendirilmesi.
AS Mayda, M Yılmaz, F Bolu, N Çelebiler
TAF Preventive Medicine Bulletin 14 (4), 308-314, 2015
32015
Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi’ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
AS Mayda, M Yılmaz, D Ağırcan, N Altın, G Aydemir, Ö Aydın
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (3), 14-19, 2012
22012
Sağlıkta Şiddet: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Bakışına Etkisi
M YILMAZ, M TELLİOĞLU, İ ARIKAN
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (3), 404-412, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20