Bülent BATMAZ
Bülent BATMAZ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Trimetazidine-induced enhancement of myocardial recovery during reperfusion: a comparative study in diabetic and non-diabetic rat hearts
M Ikizler, N Erkasap, S Dernek, B Batmaz, T Kural, Z Kaygisiz
Archives of medical research 37 (6), 700-708, 2006
202006
Multidimensional scaling of spectators’ motivations to attend a film festival
M Yolal, C Özdemir, B Batmaz
Journal of Convention & Event Tourism 20 (1), 64-83, 2019
92019
Cosmetic consumption of metropolitan males in a developing country
NF Ersoy, M Yolal, B Batmaz
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Negotia 60 (3), 2015
92015
Açıköğretim Öğrencilerinin Özellikleri ile Öğrenme ve İletişim Ortamlarına İlişkin Eğilimleri
ve diğerleri HAKAN.A, ÖZGÜR.Z,A, TOPRAK E, AYDIN S, M Fırat, BATMAZ B
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3074, 2013
7*2013
The convergence of perceived efficacy beliefs and sciencing in early childhood classrooms
GE Kumtepe, TA Kumtepe, B Batmaz
42013
Drawing transmission graphs for COVID-19 in the perspective of network science
N Gürsakal, B Batmaz, G Aktuna
Epidemiology & Infection 148 (e269), doi:10.1017/S0950268820002654, 2020
22020
How effective is the Use of Videconferencing in distance education? Capabilities and Limitations: An Overview of Anadolu University Experience"
AZ ÖZGÜR, B BATMAZ
The 2008 AECT "On the Horizon... Rays of Change" Convention (4-9 Kasım 2008 …, 2008
22008
Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programında yetiştirilen farklı yaşlardaki Ana Arıların (Apis Mellifera L.) koloni performansları
MA Kutlu, A Bakoğlu, B Batmaz
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi 4 (1), 19-22, 2005
22005
Developing a Scale to Measure a Football Players Transfer Score
N Gürsakal, HO Çobanoğlu, B Batmaz, S Çağlıyor, FM Yılmaz
Journal of Sports Research 6 (1), 9-28 10.18488 / dergi.90.2019.61.9.28, 2019
12019
USING CLIQUE PERCOLATION COMMUNITY DETECTION METHOD TO ANALYZE DISEASE SYMPTOMS
N Gürsakal, B Batmaz, KÜ Hande, G Aktuna
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES April 17-19, 2021 …, 2021
2021
A BIBLIOMETRIC STUDY ON QUORUM SENSING OF BACTERIA AND VIRUSES
GS ÖZGE, B BATMAZ
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES April 17-19, 2021 …, 2021
2021
Modularity In Football Passing Networks
N GÜRSAKAL, HO ÇOBANOĞLU, B BATMAZ, Sİ ÇAĞLIYOR, FM YILMAZ
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 22 (2), 296-304, 2020
2020
Yükseköğretimde Öneri Sistemlerine Dayalı Ders Seçme Modeli ( Doktora Tez)
B BATMAZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Ph.D ), 2018
2018
Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ingilizce programları
MS Terlemez, FH Özcan, S Öztürk, B Batmaz
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2), 57-89, 2018
2018
Tarihi ve Kültürel Değerlerin Dans Yoluyla Topluma Aktarımına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi: Eskişehir’in Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Anlatımında “TYMBRİS’İN DANSI …
H Çalışkan, B Batmaz, D Taşcı, vd
AUSBD-Sosyal Bilimler Dergisi Kasım 2016 Özel Sayısı, 319-339, 2016
2016
Girişimcilik Eğitim Metodolojisi Oluşturma İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Bir Araştırma
SD BAŞAR MEHMET,GÜLTEKİN MEHMET,DUY BAKİ,BATMAZ BÜLENT,Seçkin Tuğberk,Çakır ...
2016
Yükseköğretimde Görme Engelli Öğrencilere İstatistik Anlatımında Modern Teknoloji Kullanımı
Er, F.,B, Batmaz., H,Sönmez., S, Aydın.
9th International Statistics Day Symposium, Antalya/Side, Turkey, 2014
2014
The Convergence of Perceived Efficacy Beliefs and Sciencing In Early Childhood Classrooms/Okulöncesi Eğitimde Özyeterlik Algısı ve Fen Uygulamaları İlişkisinin İncelenmesi
EG Kumtepe, AT Kumtepe, B Batmaz
2013
A Comparative Analysis of The University Students’ Dedication to Preserve The Nature using AMOS and LISREL Softwares ”,
SD Bülent BATMAZ, Gamze ÇİNER, Rana ŞEN
8th International Symposium of Statistics, 2012
2012
İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri
ve diğerler HAKAN.A, SAĞLAM.M, YAŞAR.Ş, Deveci.H, BATMAZ. B
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20