Follow
Prof. Dr. Nazım Öztürk
Title
Cited by
Cited by
Year
İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü
N Öztürk
Sosyoekonomi, 27-44, 2005
1782005
Dış Ticaret Kuram Politika Uygulama
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
902012
Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar
N Öztürk, Y Bayraktar
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 157-191, 2010
782010
Para Banka Kredi
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 5. Baskı, 2021
74*2021
IMF'nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri
N ÖZTÜRK, Y BAYRAKTAR
Palme Yayıncılık, 2010
74*2010
İMF'nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri
N Öztürk
74*2010
Maliye Politikası
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 5. Baskı, 2020
69*2020
Klasik ve Neoklasik İktisatta Gelir Bölüşümü
N Öztürk
Çalışma ve Toplum Dergisi 24, 59-90, 2010
672010
Ekonomide Devletin Değişen Rolü
N Öztürk
Amme İdaresi Dergisi 39 (1), 17-38, 2006
492006
Kamu Maliyesi
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım 5. Baskı, 2020
45*2020
Kamu Ekonomisi
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım 2. Baskı, 2016
352016
İktisatta Bölüşüm Kuram Politika
N Öztürk
Palme Yayıncılık, 2009
342009
Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Bir Yaklaşım
N Öztürk
Roma Yayınları, 1. Baskı, 2005
292005
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
N Öztürk, Y Öztürk
Palme Yayıncılık, 2010
282010
ÜCRET KURAMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
N Öztürk
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 29-49, 2005
282005
Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Bölgesel Dengesizliklerin Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan İktisadi Etmenler
N Öztürk, M Uzun
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (2), 91-110, 2010
262010
Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler
N Öztürk, ZG Göktolga
Bütçe Dünyası Dergisi 2 (34), 3-25, 2010
242010
Gelir Dağılımının İktisadi Analizi
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım 1. Baskı, 2017
192017
Piyasa Başarısızlığından Kamu Ekonomisinin Başarısızlığına Ekonomide Devletin Değişin Rolü
N Öztürk
Palme Yayıncılık, 2007
192007
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Güneydoğu Anadolu Projesi
N ÖZTÜRK
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2006
17*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20