Prof. Dr. Nazım Öztürk
Title
Cited by
Cited by
Year
İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü
N Öztürk
Sosyoekonomi, 27-44, 2005
1132005
IMF'nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri
N ÖZTÜRK, Y BAYRAKTAR
Palme Yayıncılık, 2010
51*2010
İMF'nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri
N Öztürk
51*2010
Dış Ticaret Kuram Politika Uygulama
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
432012
Para Banka Kredi
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 4. Baskı, 2017
39*2017
Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar
N Öztürk, Y Bayraktar
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 157-191, 2010
392010
Maliye Politikası
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 5. Baskı, 2020
37*2020
Klasik ve Neoklasik İktisatta Gelir Bölüşümü
N Öztürk
Çalışma ve Toplum Dergisi 24, 59-90, 2010
352010
Ekonomide Devletin Değişen Rolü
N Öztürk
Amme İdaresi Dergisi 39 (1), 17-38, 2006
312006
Kamu Maliyesi
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım 5. Baskı, 2020
30*2020
Kamu Ekonomisi
N Öztürk
Ekin Basım Yayın Dağıtım 2. Baskı, 2016
26*2016
Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Bölgesel Dengesizliklerin Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan İktisadi Etmenler
N Öztürk, M Uzun
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (2), 91-110, 2010
202010
İktisatta Bölüşüm Kuram Politika
N Öztürk
Palme Yayıncılık, 2009
202009
Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Bir Yaklaşım
N Öztürk
Roma Yayınları, 1. Baskı, 2005
182005
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
N Öztürk, Y Öztürk
Palme Yayıncılık, 2010
152010
Yeni Kalkınma Kuramları
A Doğan, N Öztürk
Bütçe Dünyası Dergisi 33 (1), 35-55, 2010
142010
ÜCRET KURAMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
N Öztürk
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 29-49, 2005
142005
Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler
N Öztürk, ZG Göktolga
Bütçe Dünyası Dergisi 2 (34), 3-25, 2010
122010
Piyasa Başarısızlığından Kamu Ekonomisinin Başarısızlığına Ekonomide Devletin Değişin Rolü
N Öztürk
Palme Yayıncılık, 2007
102007
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Güneydoğu Anadolu Projesi
N ÖZTÜRK
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2006
10*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20