sabri karadoğan
sabri karadoğan
Coğrafya Profesörü Dicle Üniversitesi
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Türkiye’de il merkezlerinin coğrafi mekânla ilişkileri
MA Özdemir, S Karadoğan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 271-291, 1996
191996
Siirt şehrinin kuruluşu ve gelişimi
N Özgen, S Karadoğan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 61-81, 2009
172009
Harput’un kuruluş yeri ve şehrin fonksiyonunu yitirmesi üzerinde etkili olan doğal çevre faktörleri
S Tonbul, S Karadoğan
Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, 24-27, 1998
171998
RAMAN DAĞLARI GÜNEYİNDE (DİCLE VADİSİ) MORFOMETRİK VE MORFOTEKTONİK ANALİZLER
A Yildirim, S Karadoğan
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 154-166, 2011
112011
CBS Ortamında Suç Haritalama Teknikleri
E Karakaş, S Karadoğan, H Arslan
Polis Bilişim Sempozyumu, Sheraton-ANKARA, 2003
112003
The relationship between sea surface temperature and chlorophyll concentration of phytoplanktons in the Black Sea using remote sensing techniques
MT Kavak, S Karadogan
Journal of environmental biology 33 (2), 493, 2012
92012
Eğitimde sınıf-okul dışı öğrenme uygulamaları ve yaşanan sorunlar
S Karadoğan
Recep Aksu. Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Yönelik Akademik Değerlendirmeler …, 2016
82016
Adıyaman havzasının genel ve uygulamalı jeomorfolojisi
S Karadoğan
Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı …, 2005
82005
Suç Haritalari ve Bilgisayar Teknolojisi
E Karakaş, S Karadoğan, H Arslan
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 10 (4), 37-42, 2004
82004
Adıyaman Havzası'nın Jeomorfolojik Özellikleri
S Karadoğan, S Tonbul
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (1), 182-217, 2013
62013
Raman-Gercüş Antiklinalleri Arasında Dicle Vadisinin Jeomorfolojisi
A YILDIRIM, S KARADOĞAN
Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına) Bildiri …, 2005
62005
Kuruluş Yeri Açısından Malatya Şehri ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi
S Karadoğan
Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek …, 1999
61999
THE ANALYSIS OF THE ACCIDENTS WITH CLIMATE RELATION IN ELAZIG CITY
S KARAKAŞ, E., ARSLAN, H., KARADOĞAN
Nature Sciences 4 (3), 53-69, 2009
5*2009
Adıyaman Havzasında Kuvaterner’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri
S Karadoğan, S Tonbul
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA 2 (5), 2005
52005
Nemrut Dağının Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Poansiyeli, Türkiye Dağları 1
İ Atalay, H Günek, S Karadoğan
Sempozyumu, 0
5
Yukarı Dicle Havzasının (Batman-Bismil Arası) Jeomorfolojik Özellikleri ve Arkeolojik Yerleşme/Buluntu Yerlerinin Dönemler Boyunca Mekan Etkileşimleri
S Karadoğan, G Kozbe
Geomorphology of Holocene records in Turkey (İlhan Kayan için Armağan …, 2013
42013
Mardin MidyatPlatosunun Ekoturizm Açısından değerlendirilmesi
S Karadoğan, A Yıldırım
Ankara üniversitesi Türkiye coğrafyası Araştırma ve uygulama Merkezi “V …, 2008
42008
Malatya Kenti ve Yakın Çevresi İçin Olası Doğal Riskler ve Afet Yönetimi (GIS Ortamında Örnek Bir Uygulama)
S KARADOĞAN
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri …, 2007
42007
Suç araştırmalarında CBS sistemiyle oluşturulan haritaların önemi
E Karakaş, H Arslan, S Karadoğan
1. Polis Bilişim Sempozyumu, 358-362, 2003
42003
Malatya Şehri Doğusunda Jeomorfolojik Özelliklerden Kaynaklanan Sorunlar
S KARADOĞAN, MA Özdemir
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 31-46, 2002
42002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20