sabri karadoğan
sabri karadoğan
Coğrafya Doçenti Dicle Üniversitesi
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Siirt şehrinin kuruluşu ve gelişimi
N Özgen, S Karadoğan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 61-81, 2009
142009
Harput’un Kuruluş Yeri ve Şehrin Fonksiyonunu Yitirmesi Üzerinde Etkili Olan Doğal Çevre Faktörleri’
S Tonbul, S Karadoğan
Dünü Bugünüyle Harput Sempozyumu, 303-324, 1999
131999
CBS Ortamında Suç Haritalama Teknikleri
E Karakaş, S Karadoğan, H Arslan
Polis Bilişim Sempozyumu, Sheraton-ANKARA, 2003
112003
Suç Haritalari ve Bilgisayar Teknolojisi
E Karakaş, S Karadoğan, H Arslan
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 10 (4), 37-42, 2004
92004
Türkiye’de il merkezlerinin coğrafi mekânla ilişkileri
MA Özdemir, S Karadoğan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 271-291, 1996
91996
RAMAN DAĞLARI GÜNEYİNDE (DİCLE VADİSİ) MORFOMETRİK VE MORFOTEKTONİK ANALİZLER.
A Yildirim, S Karadoğan
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 16, 2011
62011
Adıyaman havzasının genel ve uygulamalı jeomorfolojisi
S Karadoğan
Fırat Üniversitesi, Sosyal, 2005
62005
The relationship between sea surface temperature and chlorophyll concentration of phytoplanktons in the Black Sea using remote sensing techniques
MT Kavak, S Karadogan
Journal of environmental biology 33 (2), 493, 2012
52012
Malatya Kenti ve Yakın Çevresi İçin Olası Doğal Riskler ve Afet Yönetimi (GIS Ortamında Örnek Bir Uygulama)
S KARADOĞAN
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri …, 2007
42007
Raman-Gercüş Antiklinalleri Arasında Dicle Vadisinin Jeomorfolojisi
A YILDIRIM, S KARADOĞAN
Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına) Bildiri …, 2005
42005
Suç Araştırmalarında CBS Sistemiyle Oluşturulan Haritaların Önemi
E Karakaş, H Arslan, S Karadoğan
1. Polis Bilişim Sempozyumu, 358-362, 2003
42003
Mardin MidyatPlatosunun Ekoturizm Açısından değerlendirilmesi
S Karadoğan, A Yıldırım
Ankara üniversitesi Türkiye coğrafyası Araştırma ve uygulama Merkezi “V …, 2008
32008
Effects of Adıyaman Basin’s Quaternary Natural Environment on Settlement Distribution and Other Human Activities. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 2,(4)
S Karadoğan, S Tonbul
C0029, 451-466, 2007
32007
Adıyaman Havzasında Kuvaterner’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri
S Karadoğan, S Tonbul
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA 2, 5, 2005
32005
Yukarı Dicle Havzasının (Batman-Bismil Arası) Jeomorfolojik Özellikleri ve Arkeolojik Yerleşme/Buluntu Yerlerinin Dönemler Boyunca Mekan Etkileşimleri
S Karadoğan, G Kozbe
Geomorphology of Holocene records in Turkey (İlhan Kayan için Armağan …, 2013
22013
MEKÂNSAL ETKİLERİ BAKIMINDAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN (HES) SWOT ANALİZİNE GÖRE İNCELENMESİ: ALKUMRU VE KİRAZLI BARAJLARI ÖRNEĞİ (SİİRT)
N Özgen, S Karadoğan
Coğrafya Dergisi, 21-45, 2013
22013
Hidroelektrik Santrallerin (HES) Mekânsal Etkileri ve Coğrafi Planlamaya Yönelik Öneriler: Alkumru ve Kirazlı Barajları Örneği (Siirt)
N Özgen, S Karadoğan
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye Coğrafyası …, 2012
22012
Van Gölünde Su Yüzeyi Sıcaklık Değişiminin AVHRR Uydu Verileriyle İncelenmesi
KS KAVAK M.T.
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Bülent Ecevit …, 2012
22012
Silvan (Diyarbakır)’da Az Bilinen Bir Doğal-Kültürel Miras: Hassuni Mağaraları Ve Antik Kenti
S KARADOĞAN, A Yıldırım
I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 74-79, 2010
22010
GAP Project built over Tigris and Euphrates Rivers in outheastern Turkey, and Problems encountered
AE KARADOĞAN SABRİ
BALWOIS 2010, 2010
22010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20