Dr. Cengiz ÖLMEZ
Dr. Cengiz ÖLMEZ
Karadeniz Teknik Üniveristesi
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
8-12 yaş çocuklarda bazı antropometrik özellikler ile 50 metre serbest stil yüzme performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi
C ÖLMEZ, S YÜKSEK, M ÜÇÜNCÜ, V AYAN
82017
14-16 Yaş Yüzücülerde Antropometrik Özellikler İle 50 Metre Sırtüstü Stil Yüzme Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S Yüksek, EG Akpınar, V Ayan, C Ölmez
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7 (2), 1303-1414, 2016
82016
The Investigation of the Motor Skills of" U" Kategories Soccer Players Who Have Recreative Involvement in Other Sports.
ÖC Göksu, S Yüksek, C Ölmez
Journal of Education and Training Studies 6 (2), 10-17, 2018
72018
11-13 Yaş Erkek Taekwondo Sporcularının Somatotip Yapıları Ve Performans Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
C ÖLMEZ, V AYAN, S YÜKSEK, M ÖZTAŞ, T CİVİL
II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES HL-SP …, 2018
42018
9-12 Yaş Yüzücülerde 50 Metre Sürat Koşusu ile 25 Metre Serbest Stil Yüzme Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
S YÜKSEK, Ö HATİPOĞLU, V AYAN, C ÖLMEZ
Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri 9 (2), 2017
32017
Müzikli ritim çalışmaları ile yapılan taekwondo eğitiminin çocukların teknik ve motorik gelişimlerine etkisi / The effect of taekwondo training made with rhythm with music …
C Ölmez
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi …, 2017
32017
Video ve görsel materyaller desteği ile yapılan eğitimin sporda teknik gelişime etkisi (taekwondo örneği)
C Ölmez
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021
2021
Taekwondo Temalı Pliometrik Antrenmanların 12-14 Yaş Taekwondo Sporcularının Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi
B AYDEMİR, S YÜKSEK, C ÖLMEZ, ŞAR Halit
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (1), 335-351, 2021
2021
Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerde Barfikste Kol Çekme Performansını Belirleyen Faktörler
İO Akcan, C Ölmez, M Öztaş
18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, SB404, 2020
2020
Investigation of the Performance Status of Elite Taekwondo Athletes Under COVID-19 Conditions: A Mixed Study.
C ÖLMEZ, B AYDEMİR, H ŞARb, M ÖZTAŞ
Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri 12 (2), 2020
2020
Ölmez & Yüksek Taekwondo’da Kyorugi Performans Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi
S Yüksek, C Ölmez
Research in Sports Science 10 (1), 1-6, 2020
2020
Tenis Temalı Fitness Egzersizlerinin Orta Yaş Sedanter Bireylerin Motor Becerilerine Etkisi
S YÜKSEK, H ŞAR, V AYAN, C ÖLMEZ, F GÜR
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (1), 1-12, 2020
2020
TENİS TEMALI FİTNESS ANTRENMANLARININ ORTA YAŞ SEDANTER BİREYLERİN KUVVET PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Selami YÜKSEK, Halit ŞAR, Vedat AYAN, Cengiz ÖLMEZ
3. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 1234-1239, 2019
2019
Tenis Temalı Fitness Antrenmanlarının Orta Yaş Sedanter Bireylerin Hareket Becerilerine Etkisi
S YÜKSEK, H ŞAR, V AYAN, C ÖLMEZ
3. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 930-935, 2019
2019
Direnç Egzersizlerinde Egzersiz Sırasının Tekrar Sayısı ve Algılanan Zorluğa Etkisi
S Özbay, M Kaldırımcı, HH Yılmaz, CT Şam, HH Yılmaz, NF Kishalı, ...
gerçekleştirmek için Antrenman ve Hareket Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor …, 2018
2018
BASKETBOL OYUNCULARININSOMATOTİP YAPILARI VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
V AYAN, S YÜKSEK, M ÖZTAŞ, H EROĞLU, C ÖLMEZ
II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin Bildiri …, 2018
2018
11-13 YAŞ ERKEK TAEKWONDO SPORCULARININ SOMATOTİP YAPILARI VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
C ÖLMEZ, V AYAN, S YÜKSEK, M ÖZTAŞ, T CİVİL
II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin Bildiri …, 2018
2018
9-10 YAŞ FUTBOL OYUNCULARININ SOMATOTİP YAPILARI VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
S YÜKSEK, V AYAN, C ÖLMEZ, M ÖZTAŞ, F GÜR
II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin Bildiri …, 2018
2018
11-14 YAŞ KIZ TAEKWONDO SPORCULARININ SOMATOTİP YAPILARI VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
M ÖZTAŞ, S YÜKSEK, V AYAN, C ÖLMEZ, H ŞAR
II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018) TAM …, 2018
2018
KARATE ANTRENMANLARININ TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
S Yüksek, V Ayan, C Ölmez, B Kural, F Aydın
16th International Sport Sciences Congress (Tam Metin Bildiri Kitabı), 179-184, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20