Yener Turen
Yener Turen
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Accuracy of Deformation Rates from Campaign GPS Surveys Considering Extended Observation Session and Antenna Set-Up Errors
Y Turen, DU Sanli
Remote Sensing 11 (10), 1225, 2019
32019
Astrojeodezik Çekül Sapması Bileşenlerinin ve Jeoit Yükseklik Farklarının Kern DKM3A ile Belirlenmesi: Konya Örneği
Y Türen, A Üstün
12013
Astrojeodezik Nivelman ile Yerel Jeoit Belirleme: Konya Örneği
Y Türen
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1, 166, 2010
12010
The quality of velocities from GNSS campaign measurements when gaps in data exist
Y Turen, D Ugur Sanli, T Erol
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-7421, 2021
2021
Harita Mühendisliği ile Harita ve Kadastro Teknikerliği İçin Pratik Jeodezik Hesaplar
H İnce, Y Turen, N Erdem
https://www.nobelyayin.com/harita-muhendisligi-ile-harita-ve-kadastro …, 2021
2021
An Investigation of the Large Angles from 100g Measured at the Resection Point in the Cassini Method
İ Hüseyin, N ERDEM, Y TÜREN, FE TOMBUŞ, İM OZULU
International Journal of Environmental Trends (IJENT) 4 (2), 58-65, 2020
2020
The Effect of Multiple Baseline Evalution with Commercial Software on GPS Position Accuracy
B Tas, T Erol, Y Turen
EGU General Assembly Conference Abstracts, 3267, 2020
2020
Accuracy of GNSS campaign site velocities with respect to ITRF14 solution
Y Turen, D Ugur Sanli
EGU General Assembly Conference Abstracts, 2101, 2020
2020
Usability of velocities of GNSS campaign measurements on volcano monitoring depending distance between station and volcano
Z Turen, Y Turen, T Erol
EGU General Assembly Conference Abstracts, 4119, 2020
2020
Tarım Arazilerindeki Zikzaklı Sınırların Kutupsal Ölçmelerle Düzgünleştirilmesi
İ Hüseyin, N ERDEM, Y TÜREN, FE TOMBUŞ, İM OZULU
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (3), 806-813, 2020
2020
Optimizing the frequency of GNSS campaigns for cost effective and reliable site velocity estimation
D Ugur Sanli, Y Turen
EGU General Assembly Conference Abstracts, 4104, 2019
2019
Optimizing the frequency of GNSS campaigns for cost effective and reliable site velocity estimation.
DU Sanli, Y Turen
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
2019
Spectral character of GNSS campaign measuremnets: impressions from an extended global network
S Tekic, Y Turen, D Ugur Sanli, E Arslan
EGU General Assembly Conference Abstracts, 3723, 2018
2018
Spectral Character of Repeated GPS Measurements
Y Turen, D Ugur Sanli
EGU General Assembly Conference Abstracts 19, 2687, 2017
2017
Meslek Yüksekokulları İçin Haritacılıkta Mesleki Hesaplamalar
H İnce, Y Türen
Trakya Üniveristesi Matbaası, Sarayiçi Yerleşkesi, Pk: 22020 Yeni İmaret …, 2016
2016
Astrojeodezik Nivelman ile Yerel Jeoit Belirleme: KonyaOrnegi
Y TUREN, A USTUN, C INAL, A CEYLAN
GERİDEN KESTİRME NOKTASINDA ÖLÇÜLEN 100g’DAN BÜYÜK AÇILARIN COLLİNS YÖNTEMİNDE İNCELENMESİ
İ Hüseyin, N ERDEM, Y TÜREN, FE TOMBUŞ, İM OZULU
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1), 1-7, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17