Yener Turen
Yener Turen
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Astrojeodezik Nivelman ile Yerel Jeoit Belirleme: Konya Örneği
Y Türen
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1, 166, 2010
12010
The Effect of Multiple Baseline Evalution with Commercial Software on GPS Position Accuracy
B Tas, T Erol, Y Turen
EGU General Assembly Conference Abstracts, 3267, 2020
2020
Accuracy of GNSS campaign site velocities with respect to ITRF14 solution
Y Turen, D Ugur Sanli
EGU General Assembly Conference Abstracts, 2101, 2020
2020
Usability of velocities of GNSS campaign measurements on volcano monitoring depending distance between station and volcano
Z Turen, Y Turen, T Erol
EGU General Assembly Conference Abstracts, 4119, 2020
2020
Tarım Arazilerindeki Zikzaklı Sınırların Kutupsal Ölçmelerle Düzgünleştirilmesi
İ Hüseyin, N ERDEM, Y TÜREN, FE TOMBUŞ, İM OZULU
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (3), 806-813, 2020
2020
Optimizing the frequency of GNSS campaigns for cost effective and reliable site velocity estimation
D Ugur Sanli, Y Turen
EGUGA, 4104, 2019
2019
Optimizing the frequency of GNSS campaigns for cost effective and reliable site velocity estimation.
DU Sanli, Y Turen
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
2019
Accuracy of Deformation Rates from Campaign GPS Surveys Considering Extended Observation Session and Antenna Set-Up Errors
Y Turen, DU Sanli
Remote Sensing 11 (10), 1225, 2019
2019
Spectral character of GNSS campaign measuremnets: impressions from an extended global network
S Tekic, Y Turen, D Ugur Sanli, E Arslan
EGUGA, 3723, 2018
2018
Spectral Character of Repeated GPS Measurements
Y Turen, D Ugur Sanli
EGU General Assembly Conference Abstracts 19, 2687, 2017
2017
Meslek Yüksekokulları İçin Haritacılıkta Mesleki Hesaplamalar
H İnce, Y Türen
Trakya Üniveristesi Matbaası, Sarayiçi Yerleşkesi, Pk: 22020 Yeni İmaret …, 2016
2016
Astrojeodezik Çekül Sapması Bileşenlerinin ve Jeoit Yükseklik Farklarının Kern DKM3A ile Belirlenmesi: Konya Örneği
Y Türen, A Üstün
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12