Follow
Ömer AYDIN
Ömer AYDIN
Assistant Professor, Manisa Celal Bayar University, Electrical and Electronics Engineering
Verified email at cbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
E-Commerce in Turkey and SAP Integrated E-Commerce System
A Kaya, Ö Aydın
International Journal of eBusiness and eGovernment Studies 11 (2), 207-225, 2019
15*2019
A random number generator for lightweight authentication protocols: xorshiftR+
UC Çabuk, Ö Aydın, G Dalkılıç
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 2017 (2017), 2017, 2017
122017
A novel grouping proof authentication protocol for lightweight devices: GPAPXR+
Ö AYDIN, G DALKILIC, C KÖSEMEN
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES 28 (5), 3036-3051, 2020
112020
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler
F Dalkılıç, Ö Aydın
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 7 (3), 546-553, 2017
102017
Genetic programming based pseudorandom number generator for wireless identification and sensing platform
C Kösemen, G Dalkılıç, Ö Aydın
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES 26 (5), 2500-2511, 2018
82018
Maliyet Düşürme Yöntemi Olarak Dijital İkiz
S Yükçü, Ö Aydın
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 22 (3), 563 - 579, 2020
52020
Covid-19 Belirtilerinin Tespiti İçin Dijital İkiz Tabanlı Bir Sağlık Bilgi Sistemi
Ö Aydın, E Karaarslan
Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), 8-9, 2020
52020
XorshiftUL+: A novel hybrid random number generator for internet of things and wireless sensor network applications
Ö AYDIN, C KÖSEMEN
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2020
52020
Security Vulnerability Assessment of Google Home Connection with an Internet of Things Device
H Çepik, Ö Aydın, G Dalkılıç
Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 74 (1), 1-10, 2021
42021
Herd Behavior in Crypto Asset Market and Effect of Financial Information on Herd Behavior
Ü Aydın, B Ağan, Ö Aydın
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES 12 (2), 581-604, 2020
42020
A hybrid random number generator for lightweight cryptosystems: xorshiftLplus
Ö Aydın, G Dalkılıç
The 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied …, 2018
42018
Kurumsal kaynak planlama yazılımları, sap yazılımı incelemesi ve perakende satış alanında SAP ile entegre bir yazılım geliştirilmesi
Ö Aydın, H Temurtaş
Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
42014
Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi
Ö Aydın, S Yükçü
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (4), 2519 - 2530, 2020
32020
Bağımsız Denetimde Dijital İkiz Uygulaması
S YÜKÇÜ, Ö AYDIN, ÜÖ KOÇAKOĞLU
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 30 (161), 13-26, 2020
3*2020
Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu
M Damar, Ö Aydın
İzmir İktisat Dergisi 36 (4), 811-842, 2021
22021
Öğrenci Devamsızlıklarının Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği
F Dalkılıç, Ö Aydın
3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Anı Yayıncılık ISBN …, 2016
22016
Tweet Classification and Sentiment Analysis on Metaverse Related Messages
Ö Ağrali, Ö Aydin
Journal of Metaverse 1 (1), 25-30, 2021
12021
Security and Privacy Based NFC Wallet Design
F Özkan, Ö Aydın
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Ejosat Özel Sayı 2021 (ICAENS), 246-250, 2021
12021
Video or Image Transmission Security for ESP-EYE IoT device used in Business Processes
Ö Aydın, İİ Erhan
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 7 (1), 2021
12021
Classification of Documents Extracted from Images with Optical Character Recognition Methods
Ö Aydın
Computer Science 6 (2), 46-55, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20