Follow
Dilek Altas
Dilek Altas
Marmara Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Mali başarısızlığın çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi: Tekstil sektörü örneği
D Altaş, S Giray
Anadolu Üniversitesi, 2005
962005
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI
D Altaş
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 439-458, 2006
392006
OECD ülkelerinde sosyal yardım harcamalarının gelir dağılımına etkisi: Panel veri analizi
N EROĞLU, D Altaş, ÜN Turgut, Mİ Ulu
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 3 (3), 335-354, 2017
222017
The determinants of female labor force participation for OECD countries
Ö TAŞSEVEN, D ALTAŞ, ÜN Turgut
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2 (2), 27-38, 2016
202016
Yurtdışında Çalışıp Türkiye'ye Dönen Akademisyenlerin Eğitim Durumları, Gidiş ve Dönüş Sebepleri Arasındaki İlişki Yapısının Loglineer Modeller ile İncelenmesi
D Altaş, M SAĞIRLI, S Giray
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 401-421, 2006
192006
İstatistiksel analiz
D Altaş
Beta, 2013
182013
Türk Bankacılık Sektörünün İstatistik Tekniklerle Analizi (2000 Krizi Öncesi ve Sonrası)
D Altaş
İstanbul: Derin Yayınları, 2006
172006
Karar Ağaçları ve Yapay Sinir Ağlarının Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması
D Altaş, V Gülpınar
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012
122012
A study of 8th graders' perceptions of socio-cultural perspective of creativity by using information technology tools in realisation of homework goals.
E Ongun, D Atlas, A Demirag
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (3), 21-26, 2011
122011
MAKRO İKTİSAT VERİLERİNDE KAYIP VERİLERİN REGRESYONA DAYALI EN YAKIN KOMŞU “HOT DECK” YÖNTEMİ İLE TAMAMLANMASI
AM Çilingirtürk, D Altaş
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2), 73-83, 2010
112010
LİSANSÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ SINAVI (LES) SONUÇLARININ ÜÇ YÖNLÜ ÇAPRAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU İLE İNCELENMESİ
D Altaş, EZ YILDIRIM
Öneri Dergisi 5 (20), 213-223, 2003
102003
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ (BPİ): İÇECEK SEKTÖRÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
Ö KORKUT, A AKYOL, D ALTAŞ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 419-431, 2005
92005
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VE OECD'YE ÜYELİKTE ETKİLİ OLAN EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
D Altaş, S TURGAN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 2008
82008
DİJİTAL REKLAM VERİLERİNDEN YARARLANARAK POTANSİYEL KONUT ALICILARININ RASTGELE ORMAN YÖNTEMİYLE SINIFLANDIRILMASI
H Ekelik, D ALTAŞ
Journal Of Research İn Economics 3 (1), 28-45, 2019
72019
DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ SORUN ALGISININ OPTİMAL ÖLÇEKLEMELİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ
D Altaş, S Giray
Öneri Dergisi 10 (39), 135-142, 2013
72013
Analyzing the process of the artificial neural networks by the help of the social network analysis
D Altaş, AM Çilingirtürk, V Gülpınar
New Knowledge Journal of Science 2 (2), 80-91, 2013
72013
Lise öğrencilerinde DKAB eğitimi ile hayatı anlamlandırma arasında dindarlık ve sorumluluğun aracılık rolünün incelenmesi
DRN ALTAŞ
62018
The analysis of human development index with cluster analysis techniques
D Altaş, G Arikan
Social Sciences Research Journal 6 (3), 126-138, 2017
62017
Analysis of environmental sensitivity in Thrace region through two step cluster
D Altas, A Kubas, J Sezen
Trakia Journal of Science 11 (3), 318-329, 2013
62013
An empirical analysis of television commercial ratings in alternative competitive environments using multinomial logit model
D ALTAŞ, H ÖZTUNÇ
Eurasian Journal of Business and Economics 6 (11), 39-51, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20