MUSTAFA AKSU
MUSTAFA AKSU
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilgisayar programlarının fikrî mülkiyet hukukunda korunması
M Aksu
Beta, 2007
292007
Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yeniliklerden İbraA Novelty Brought by Turkish Code of Obligations: Discharge of Obligation by Agreement
M Aksu
Journal of Yaşar University 8 (Özel), 97-130, 2013
112013
Eser Yaratıcısının Eseri Üzerindeki Manevi Hakları (Eser Yaratıcısı Kişilik Hakkı) ile Genel Kişilik Hakkı İlişkisi Üzerine Bir Deneme
M Aksu
Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan 1, 121-158, 2010
92010
Das neue Arbeitserlaubnisrecht für Ausländer
M Aksu
Zeitschrift für Türkeistudien 19 (1), 60-73, 2006
72006
Taşınmazlarda İntifa Hakkı Kurulmadan Önce ya da İntifa Süresince Yapılmış Kira Sözleşmesinin İntifa Hakkının Sona Ermesiyle Birlikte Hukuki Durumu
M AKSU
Prof Dr Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara, 41-83, 2006
62006
İNTERNET ÜZERİNDEN YAYILAN ESERLERDE TÜKENME İLKESİ?(DİJİTAL TÜKENME İLKESİ?)
M Aksu
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (1), 2016
32016
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nin İntifa Konusu Taşınmazın İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Kiraya Verilmesi Ve Daha Sonra İntifa Hakkının Sona Ermesi Durumunda Kira …
M Aksu
e-akademi Hukuk, Ekonomi, Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Aralık, 2004
32004
Avrupa Adalet Divanının Bazı Kararları Işığında Link Vermeden Dolayı Sorumluluğun Umuma İletim Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
M Aksu
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18 (1), 33-62, 2019
2*2019
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf sosyal bilgiler dersinin coğrafya içerikli ünitelerine ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği)
M Aksu
Akdeniz Üniversitesi, 2015
22015
Bilgisayar Programlarının Patent Hukuku Kapsamında Korunmadığı Yönündeki Görüşün Değerlendirilmesi
M Aksu
Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan 1, 141-152, 2010
22010
Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği ile Bunların Temelinde Yatan Fikir ve İlkelerin Korunmaması Sorunu
M Aksu
Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan 2, 1255-1291, 2010
22010
Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunmasına Dair Yönergesi (2009/24/EG)
M Aksu
Terazi Hukuk Dergisi 4 (37), 139-145, 2009
22009
Rüzgar Enerjisi ile tahrik edilen bilezikli asenkron jeneratörün yapay sinir ağı ile denetlenmesi
Ş YILMAZ, M GÜNEŞ, M AKSU
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik) 4 (1), 15-24, 2007
22007
Bilgiyasar programlarinin fikri mülkiyet hukukunda korunmasi
M Aksu
Verlag nicht ermittelbar, 2006
22006
Ziya Gökalp'in eğitim ve din eğitimi ile ilgili görüşleri
MH Aksu
Uludağ Üniversitesi, 1989
21989
Die Regelungsbefugnis der Betriebsparteien durch Betriebsvereinbarungen -Rechtliche Grundlage und Reichweite
M Aksu
https://www.nomos-shop.de/Aksu-Regelungsbefugnis-Betriebsparteien …, 2000
12000
Yetişkinliğe geçişte anne-babaya bağlanma ile problemli internet kullanımı ilişkisinde bilişsel tamamlanma ihtiyacının aracılık etkisi
M Aksu
Kırıkkale Üniversitesi, 2019
2019
"Türkei (.tr)"
M Aksu
Aksu M., "Türkei (.tr)", in: Handbuch des Domainrechts, Nationale …, 2017
2017
Die familienrechtliche Rezeption der schweizerischen Zivilgesetzbuches in der Türkei und die Kulturkonflikte (The Reception of Swiss Family Law in Turkey and the Cultural …
M Aksu
Chung Kung Law Review, 167-207, 2017
2017
Boşanma Davası Sırasında Ölümün Eşin Mirasçılığına Etkisi
M Aksu
Filiz Yayınevi, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20