Takip et
MUSTAFA AKSU
MUSTAFA AKSU
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilgisayar programlarının fikrî mülkiyet hukukunda korunması
M Aksu
Beta, 2007
502007
Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yeniliklerden İbraA Novelty Brought by Turkish Code of Obligations: Discharge of Obligation by Agreement
M Aksu
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (Özel), 97-130, 2013
322013
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tükenmesi ve Avrupa Adalet Divanının 3 Temmuz 2012 Tarihli Usedsoft/Oracle Kararının Hukukumuza Bu Açıdan Etkisi Bağlamında …
M Aksu
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (1), 1-28, 2015
112015
İNTERNET ÜZERİNDEN YAYILAN ESERLERDE TÜKENME İLKESİ?(DİJİTAL TÜKENME İLKESİ?)
M Aksu
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (1), 2016
82016
Das neue Arbeitserlaubnisrecht für Ausländer
M Aksu
Zeitschrift für Türkeistudien 19 (1), 60-73, 2006
72006
Avrupa Adalet Divanının Bazı Kararları Işığında Link Vermeden Dolayı Sorumluluğun Umuma İletim Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
M Aksu
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18 (1), 33-62, 2019
62019
AVRUPA ADALET DİVANININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINA DAİR 2 MAYIS 2012 TARİHLİ SAS INSTİTUTE-WORLD PROGRAMMİNG KARARININ …
M Aksu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 72 (1), 807-829, 2014
62014
Taşınmazlarda İntifa Hakkı Kurulmadan Önce Ya Da İntifa Süresince Yapılmış Kira Sözleşmesinin İntifa Hakkının Sona Ermesiyle Birlikte Hukuki Durumu
M Aksu
Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan, ed. Hüseyin Hatemi, 42-81, 2006
62006
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nin İntifa Konusu Taşınmazın İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Kiraya Verilmesi Ve Daha Sonra İntifa Hakkının Sona Ermesi Durumunda Kira …
M Aksu
e-akademi Hukuk, Ekonomi, Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Aralık, 2004
62004
MK m. 181 II Hükmünün Gizli Bir Mirastan Yoksunluk Sebebi Olarak Değerlendirilmesi
M Aksu
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan 1, 251-272, 2009
52009
Bilgisayar Programlarının Patent Hukuku Kapsamında Korunmadığı Yönündeki Görüşün Değerlendirilmesi
M Aksu
Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan 1, 141-152, 2010
42010
Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunmasına Dair Yönergesi (2009/24/EG)
M Aksu
Terazi Hukuk Dergisi 4 (37), 139-145, 2009
42009
Bilgisayar Programları Açısından Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tükenmesi ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Verisil Versus Microsoft Kararı (OEM Kararı …
M Aksu
Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, 133-173, 0
4
Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği ile Bunların Temelinde Yatan Fikir ve İlkelerin Korunmaması Sorunu
M Aksu
Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan 2, 1255-1291, 2010
32010
Eser Yaratıcısının Eseri Üzerindeki Manevi Hakları (Eser Yaratıcısı Kişilik Hakkı) ile Genel Kişilik Hakkı İlişkisi Üzerine Bir Deneme
M Aksu
Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan 1, 121-158, 2010
32010
4721 Sayılı Medeni Kanunun 181. Maddesinin İkinci Fıkrası ile Alman Medeni Kanununun 1933. Paragrafının Birinci Fıkrasının Bazı Açılardan Karşılaştırılması
M Aksu
Haluk Konuralp Anısına Armağan 3, 69-94, 2009
3*2009
Yeni Alman Borçlar Hukuku
H Wentland
Çev. Mustafa Aksu, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul, 353-366, 2004
32004
Borçlar Kanunu’nun 316 ve 317. Maddelerinde Düzenlenmiş Olan Umumi Mukavelenin Yürürlük Sorunu
M Aksu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 58, 99-148, 2000
3*2000
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 181
M Aksu
Maddesinin İkinci Fıkrası ile Alman Medeni Kanunu’nun, 69-94, 1933
31933
"Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığının Engellenebilmesini Düzenleyen TMK m. 181 II Hükmünü Kısmen İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı …
M Aksu
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan 1, 37-73, 2013
22013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20