Takip et
Yasemin Demircan
Yasemin Demircan
Early Modern Age
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tahrir ve evkaf defterlerine göre Kayseri vakıfları
Y Demircan-Özırmak
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1992
21*1992
Ege Adalarında Osmanlı Hâkimiyeti
Y Demircan
Türkler 9, 363-372, 2002
202002
The State of the Monasteries on Lemnos Island under Ottoman Rule during the XV-XVII. Centuries
Y Demircan
BILIG, 87-110, 2012
8*2012
XV-XVII. Yüzyıllarda Ege Adaları’nda Çeşitli Yönleriyle Küçükbaş Hayvancılık
Y Demircan
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 24 (24), 071-096, 2008
82008
Tıyn-ı Mahtûm: Akdeniz Dünyasının Mucize Toprağı
Y Demircan
Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 281-295, 0
7*
Arrangements made on the Island of Naxos According to the Tahrir Defter of 1720 and the State of the Christian Subjects
Y Demircan
BELLETEN 73 (268), 671-+, 2009
4*2009
Kikladlardaki Osmanlı İdaresini Şekillendiren Unsurlar Ve 1670 Tahriri (Issues, Reshaping the Ottoman Administration in Cyclad Islands and Land Survey of 1670)
Y Demircan
1*2015
Sözlü Tarihin Vesikalardaki Yansımaları: Velioğlu Ahmed Efendi Cinayeti
Y DEMİRCAN
Studies of the Ottoman Domain (Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları) 1 (1 …, 2011
2011
Köprülü Mehmet Paşanın 1068 (1658) Tarihli Bozcaada Vakfiyesi
Y DEMİRCAN, H KELEŞ
1999
NAKŞA ADASI
Y DEMİRCAN
1670 TAHRİRİNE GÖRE PARA ADASI
Y DEMİRCAN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11