Follow
IBRAHIM BAKIRTAS
IBRAHIM BAKIRTAS
Aksaray Üniversitesi Ekonomi Profesörü
Verified email at aksaray.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Revisiting the environmental Kuznets curve and pollution haven hypotheses: MIKTA sample
I Bakirtas, MA Cetin
Environmental Science and Pollution Research 24, 18273-18283, 2017
1212017
DÜNYA SAVAŞLARI VE BÜYÜK BUHRAN ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN EKONOMİ POLİTİĞİ
İ Bakırtaş, A Tekinşen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 83-100, 2004
962004
FİRMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN BİR KAYNAĞI OLARAK TEMEL YETENEK: GENEL BİR DEĞERLENDİRME
İ Bakırtaş, H Bakırtaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 101-119, 2008
792008
Makro iktisada giriş
K Yıldırım, E Esen, İ Bakırtaş, R Yılmaz
Pelikan Yayıncılık, 2011
662011
Effects of utilitarian and hedonic shopping value and consumer satisfaction on consumer behavioral intentions
H Bakırtaş, İ Bakırtaş, MA Çetin
EGE Academic review 15 (1), 91-98, 2015
642015
The long-run environmental impacts of economic growth, financial development, and energy consumption: Evidence from emerging markets
MA Cetin, I Bakirtas
Energy & environment 31 (4), 634-655, 2020
572020
Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: G-20 ülkeleri
İ Bakırtaş, M Çetin
Sosyoekonomi 24 (28), 131-146, 2016
552016
Kamu harcamalarının temel makroekonomik göstergelerle ilişkisi ve nedenselliği (1983-2000 Türkiye örneği)
İ Bakırtaş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, 41-66, 2003
412003
POLİTİK-EKONOMİK DALGALANMALAR KURAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ POLİTİK YAPININ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İ Bakırtaş
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (2), 47-63, 1998
401998
Does urbanization induce the health expenditures? A dynamic macro-panel analysis for developing countries
MA Çetin, İ Bakırtaş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 208-222, 2019
332019
POLİTİK DALGALANMALAR YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ
İ Bakırtaş, C Koyuncu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 55-66, 2005
332005
Ekonomik büyüme üzerinde beşeri sermayenin etkisi: Türkiye örneği
S Varsak, İ BAKIRTAŞ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49-59, 2009
312009
İktisada giriş
K Yıldırım, İ Şıklar, İ Bakırtaş, C Koyuncu, R Yılmaz, O Yıldırım, Z Erdinç
Eskişehir: TC AçıköğretimFakültesi, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2009
282009
Dışsallıklar Sorununun İçselleştirilmesinde Düzenleyici Vergiler ve Sübvansiyonların Etkinliği: Analitik Bir Yaklaşım
İ Bakırtaş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (11), 2002
262002
Makro İktisada Giriş
K YILDIRIM, İ BAKIRTAŞ, R YILMAZ, E ESEN
Üçüncü Basım. Bursa: Ekin Yayınevi, 2005
222005
Does agriculture-induced environmental Kuznets curve exist in developing countries?
MA Cetin, I Bakirtas, N Yildiz
Environmental Science and Pollution Research 29 (23), 34019-34037, 2022
182022
The effects of materialism and consumer ethics on ecological behavior: An empirical study
H Bakırtaş, GC Buluşa, İ Bakırtaş
European Journal of Sustainable Development 3 (4), 125-125, 2014
182014
Economic growth and carbon emission: A dynamic panel data analysis
I Bakirtas, S Bayrak, A Cetin
European Journal of Sustainable Development 3 (4), 91-91, 2014
182014
Suçun ekonomik analizi: Genel bir değerlendirme
M Ünver, İ Bakırtaş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008
182008
Ekonomik Analizleri ve Ekonomik Yansımalarıyla Politik Aktörler
İ BAKIRTAŞ
Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2, 2007
182007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20