Follow
Gamze Oz
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa Toplululuğu ve Türk Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
G Aşçıoğlu Öz
Rekabet Kurumu, 2000
882000
AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye
Y Ege, G Öz, T Arat, S Baykal, A Ege
Ulusal Politika ve AraĢtırma Vakfı, Mayıs, 2004
182004
Turkey and Central and Eastern European countries in transition: towards membership of the EU
V Balasubramanyam, S Togan
Springer, 2016
172016
Competition Law and Practice in Turkey, European Competition Law Review
G Öz
European Competition Law Review 20 (3), 149-158, 1999
121999
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Enerji Piyasalarında Rekabet Hukukunun Uygulanması
G Öz
AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye. yay. UPAV, İstanbul, 2004
62004
AB nin Enerji Politikası ve Türkiye
H Ercan, G Aşçıoğlu Öz
null, 2004
52004
Data protection and intellectual property in the EU and Turkey
Ö Toğuz
Middle East Technical University, 2010
42010
Essential facilities doctrine under ec competition law and particular implications of the doctrine for telecommunications sectors in Eu and Turkey
MB Ünver
Middle East Technical University, 2004
42004
Özelleştirme Sürecinde Rekabet Kurumu’nun Yeri
G Öz
Rekabet Politikası ve Özelleştirme Sempozyumu, Ankara, 46-56, 1999
41999
Rekabet Hukuku ve Politikası
G ÖZ
Avrupa Birliği; Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 0
4
Corona (Covid 19) Gölgesinde Geleceğin Hukuku ve Dijital Ekonomi Çağında Rekabet Hukuku
G AŞÇIOĞLU
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 69 (1), 33-56, 2020
32020
Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması
GA Öz
3*2015
Küreselleşme Sürecinde Rekabet Hukuku ve Politikası
GA Öz
Kayseri: Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VI, 2008
32008
Avrupa Birliği ve Türkiye elektrik piyasalarına iktisadi ve hukuki bir bakış
H Ercan, G Öz
AB'nin enerji politikası ve Türkiye, Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı …, 2004
32004
Kamu Teşebbüsleri ve Rekabet Hukuku
G Aşçıoğlu Öz
null, 2002
32002
Kullanılması, Rekabet Kurumu Yayını
G ÖZ, A Topluluğu, TRHHD Kötüye
Ankara, 2000
32000
Kullanılması, Rekabet Kurumu Lisans Üstü Tez Serisi No; 4
G AŞÇIOĞLU ÖZ, A Topluluğu, TRHHD Kötüye
Ankara, 2000
32000
Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Birleşme ve Devralmaların Kontrolü, Rekabet Hukuku ve Yargı Sempozyumu, 2
GA ÖZ
Yıl, Rekabet Kur. Yay, 1999
31999
European Union non-discrimination principle: Rereading statutory social security schemes in Turkey
Z Günder
Middle East Technical University, 2019
22019
Yeni dünyanın yeni hukuku
G Aşçıoğlu Öz
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20