Follow
RÜMEYSA ÇELİK
RÜMEYSA ÇELİK
Verified email at ogr.iu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Göç ve işsizlik arasındaki ilişki: ampirik bir uygulama
R Çelik, I Arslan
Journal of Social Policy Conferences, 65-75, 2018
232018
Türkiye’de ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyonun kayıt dışı istihdam üzerindeki etkisi: ardl sınır testi yaklaşımı
R Çelik, A Keskin, A Keskin
Journal of Social Policy Conferences, 451-474, 2021
92021
REFAH DEVLETİ MODELLERİ EKSENİNDE KADIN İSTİHDAMI
R ÇELİK, DRA YAVUZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3