Şeyhmus Aydoğdu
Şeyhmus Aydoğdu
Department of Computer Education and Instructional Technologies, Nevsehir Haci Bektas Veli
nevsehir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Predicting student final performance using artificial neural networks in online learning environments
Ş Aydoğdu
Education and Information Technologies 25 (3), 1913-1927, 2020
202020
The Effect of Concrete and Technology-Assisted Learning Tools on Place Value Concept, Achievement in Mathematics and Arithmetic Performance of Primary School Students
MH Sarı, Ş Aydoğdu
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (1), 197-224, 2020
52020
Educational Data Mining Studies in Turkey: A Systematic Review
Ş AYDOĞDU
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (3), 170-185, 2020
52020
Farklı Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
U AKBAŞ, Ş AYDOĞDU, Ş BÜYÜKÖZTÜRK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (1), 222-242, 2019
5*2019
The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students' Success and Disorientation.
S Aydogdu, T Güyer
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (1), 76-93, 2019
32019
Investigation of psychometric traits of metric scale and likert type scale applied in different conditions
U Akbas, S Aydogdu, S Buyukozturk
HACETTEPE UNIV, 2020
22020
BLOK TABANLI PROGRAMLAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARINA VE HESAPLAMALI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Ş AYDOĞDU
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (1), 303-320, 2020
22020
İlkokul 4. sınıfta basamak değeri kavramını geliştirmeye yönelik eğitsel alıştırma yazılımının geliştirilmesi
MH Sarı, Ş Aydoğdu, Y Özaydın Aydoğdu
22019
Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması
Ş Aydoğdu
Akademik Bilişim Konferansı, 2013
22013
A New Student Modeling Technique With Convolutional Neural Networks: LearnerPrints
Ş Aydoğdu
Journal of Educational Computing Research 59 (4), 603-619, 2021
12021
Adaptation of psycho-social aspects of Facebook Use (Psafu) Scale to Turkish
O COŞKUNSERÇE, Ş AYDOĞDU
Kastamonu Education Journal 27 (6), 2019
12019
UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARINDA FELDER VE SILVERMAN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Y ÖZAYDIN AYDOĞDU, Ş AYDOĞDU, MA OCAK
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (1), 189-205, 2019
12019
Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması
T Güyer, S Somyürek, B Atasoy, H Yurdugül, M Ünal, Ş Aydoğdu
12018
Development of a Web-Based Application for the Automatic Creation of Concept Maps
Ş Aydoğdu, T Güyer
Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2), 349-364, 2018
12018
A Classification Model and an Open e-Learning System Based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts
T Güyer, Ş Aydoğdu
Journal of Educational Technology Systems 45 (1), 137-160, 2016
12016
Educational E-Book Design
K Hava, Ş Aydoğdu
Proceedings of INTCESS14-International Conference on Education and Social …, 2014
12014
AÇIKLAYICI BİBLİYOGRAFİ KÜTÜPHANESİ UYGULAMASININ KULLANILABİLİRLİĞİ
Ş Aydoğdu, H Kevser
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 4 (1), 35-47, 2014
12014
Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi
B Atasoy, T Güyer, Ü Mertcan, AO YÜKSEL, Ş Aydoğdu
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2), 697-728, 2021
2021
Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
O COŞKUNSERÇE, Ş AYDOĞDU
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (6), 2425-2438, 2019
2019
UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARINDA FELDER VE SILVERMAN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
YÖ AYDOĞDU, Ş Aydoğdu, MA Ocak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (1), 189-205, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20