Şeyhmus Aydoğdu
Şeyhmus Aydoğdu
Department of Computer Education and Instructional Technologies, Nevsehir Haci Bektas Veli
nevsehir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Predicting student final performance using artificial neural networks in online learning environments
Ş Aydoğdu
Education and Information Technologies 25 (3), 1913-1927, 2020
32020
Farklı Ortamlarda Uygulanan Likert Tipi Ölçek ile Metrik Ölçeğin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
U Akbaş, Ş Aydoğdu, Ş BÜYÜKÖZTÜRK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (1), 222-242, 2019
22019
Adaptation of Psycho-Social Aspects of Facebook Use (PSAFU) Scale to Turkish
O COŞKUNSERÇE, Ş AYDOĞDU
Kastamonu Education Journal 27 (6), 2019
12019
The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students' Success and Disorientation.
S Aydogdu, T Güyer
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (1), 76-93, 2019
12019
Development of a Web-Based Application for the Automatic Creation of Concept Maps
Ş Aydoğdu, T Güyer
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 349-364, 2018
12018
A Classification Model and an Open e-Learning System Based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts
T Güyer, Ş Aydoğdu
Journal of Educational Technology Systems 45 (1), 137-160, 2016
12016
Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulaması
Ş Aydoğdu
Akademik Bilişim Konferansı, 2013
12013
A New Student Modeling Technique With Convolutional Neural Networks: LearnerPrints
Ş Aydoğdu
Journal of Educational Computing Research, 0735633120969216, 2020
2020
EDUCATIONAL DATA MINING STUDIES IN TURKEY: A SYSTEMATIC REVIEW
Ş AYDOĞDU
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (3), 170-185, 2020
2020
The Effect of Concrete and Technology-Assisted Learning Tools on Place Value Concept, Achievement in Mathematics and Arithmetic Performance of Primary School Students
MH Sarı, Ş Aydoğdu
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (1), 197-224, 2020
2020
Eğitimde bilgisayar kullanımı
GB İşçitürk, Ş Aydoğdu
Pegem Atıf İndeksi, 367-388, 2018
2018
Microsoft Access 2016
Ş Aydoğdu
Pegem Atıf İndeksi, 185-236, 2017
2017
ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA DİJİTAL KAVRAM HARİTALARININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE
Ş AYDOĞDU
2016
BLOK TABANLI PROGRAMLAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARINA VE HESAPLAMALI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Ş AYDOĞDU
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (1), 303-320, 0
Educational E-Book Design
K Hava, Ş Aydoğdu
Kastamonu Eğitim Dergisi
O COŞKUNSERÇE, Ş AYDOĞDU
Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
O Coşkunserçe, Ş Aydoğdu
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (6), 2425-2438, 0
UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARINDA FELDER VE SILVERMAN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
YÖ AYDOĞDU, Ş Aydoğdu, MA Ocak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (1), 189-205, 0
AÇIKLAYICI BİBLİYOGRAFİ KÜTÜPHANESİ UYGULAMASININ KULLANILABİLİRLİĞİ
Ş Aydoğdu, K Hava
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 4 (1), 35-47, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19