Follow
Gürcan Yavuz
Gürcan Yavuz
Verified email at dpu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ABC-X: a generalized, automatically configurable artificial bee colony framework
D Aydın, G Yavuz, T Stützle
Swarm Intelligence 11 (1), 1-38, 2017
342017
Angle modulated artificial bee colony algorithms for feature selection
G Yavuz, D Aydin
Applied Computational Intelligence and Soft Computing 2016, 2016
192016
Improved self-adaptive search equation-based artificial bee colony algorithm with competitive local search strategy
G Yavuz, D Aydın
Swarm and Evolutionary Computation 51, 100582, 2019
152019
Self-adaptive search equation-based artificial bee colony algorithm on the CEC 2014 benchmark functions
G Yavuz, D Aydin, T Stützle
2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 1173-1180, 2016
102016
Apache Hadoop Ve Dağitik Sistemler Üzerindeki Rolü
G Yavuz, S Aytekin, M Akçay
Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, 43-54, 2012
102012
Artificial bee colony framework to non-convex economic dispatch problem with valve point effects: a case study
D Aydin, G Yavuz, S Özyön, C Yaşar, T Stützle
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2017
92017
Artificial Bee Colony Algorithm with Distant Savants for constrained optimization
G Yavuz, B Durmuş, D Aydın
Applied Soft Computing, 108343, 2022
42022
Self-adaptive search equation-based artificial bee colony algorithm with CMA-ES on the noiseless BBOB testbed
D Aydin, G Yavuz
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2017
42017
Adaptive iir filter design using self-adaptive search equation based artificial bee colony algorithm
B Durmuş, G Yavuz, D AYDIN
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 27 (6), 4797 …, 2019
22019
100 Basamak Probleminin JADE Algoritması ile Çözülmesi
G Yavuz
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 493-500, 2021
12021
A self-adaptive artificial bee colony algorithm with incremental population size for large scale optimization
D Aydın, G Yavuz
International Conference on Soft Computing-MENDEL, 111-123, 2016
12016
L-shade Algoritmasının Otomatik Parametre Yapılandırma Yöntemi ile İyileştirilmesi
G Yavuz
Bilişim Teknolojileri Dergisi 15 (2), 189-197, 2022
2022
Halka Topolojisi ile Geliştirilmiş Global Genetik Öğrenme Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritmasının Büyük Ölçekli Problemlerde İncelenmesi
G Yavuz
BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler …, 2019
2019
Salp Sürü Optimizasyon Algoritması ile CEC 2014 Problemlerinin Çözümü
G Yavuz
BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler …, 2019
2019
Multi-level image thresholding with global-best distance artificial bee colony algorithm
A Tural, G Yavuz, D Aydin
2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2018
2018
Multi-level image thresholding with global-best distance artificial bee colony algorithm [Global-enyakin yapay ari kolonisi algoritmasi ile çok seviyeli görüntü eşikleme]
A Tural, G Yavuz, D Aydin
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018
2018
APACHE HADOOP VE DAGITIK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ.
G Yavuz, S Aytekin, M Akçay
Journal of the Institute of Science & Technology of Dumlupinar University …, 2012
2012
Gömülü Sistem ile Akıllı Gaz Algılayıcısı Geliştirme
G Yavuz, ÇH İbrahim, S Aytekin, A Özmen
Gömülü Sistemler ve Uygulamalar Sempozyumu - GÖMSİS 2010, 2010
2010
Artificial bee colony framework to non-convex economic dispatch problem with valve point effects
D Aydin, G Yavuz, S Özyön, C Yaşar, T Stützle
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19