Yalçın KAYA
Yalçın KAYA
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fatty acid profile and proximate composition of the thornback ray (Raja clavata, L. 1758) from the Sinop coast in the Black Sea
H Turan, G Sönmez, Y Kaya
Journal of Fisheries Sciences 1 (2), 97-103, 2007
1412007
Balık Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı İçin Önemi.
Y Kaya, HA Duyar, ME Erdem
Su Ürünleri Dergisi 21 (3), 2004
101*2004
Balık etinin besin değeri ve insan sağlığındaki yeri
H Turan, Y Kaya, G Sönmez
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 2006
93*2006
EFFECTS OF DIFFERENT SALTING PROCESS ON THE STORAGE QUALITY OF MEDITERRANEAN MUSSEL (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS L. 1819)
H Turan, G SÖNMEZ, MY ÇELİK, M Yalcin, Y Kaya
Journal of Muscle Foods 18 (4), 380-390, 2007
482007
Fatty acid and amino acid composition of raw and hot smoked sturgeon (Huso huso, L. 1758)
Y Kaya, H Turan, M Emin Erdem
International Journal of Food Sciences and Nutrition 59 (7-8), 635-642, 2008
422008
Proximate Composition, Cholesterol, and Fatty Acid Content of Brown Shrimp (Crangon crangon L. 1758) from Sinop Region, Black Sea
H Turan, Y Kaya, ME Erdem
Journal of Aquatic Food Product Technology 20 (1), 100-107, 2011
352011
Effects of glazing, packaging and phosphate treatments on drip loss in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) during frozen storage
H Turan, Y Kaya, İ Erkoyuncu
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 3 (2), 105-109, 2003
332003
Effects of cooking methods on the proximate composition of black sea anchovy (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758)
D Kocatepe, H Turan, G Taskaya, Y Kaya, R Erden, F Erdogdu
GIDA 36 (2), 71-75, 2011
312011
COMPARISON OF PROTEIN, LIPID AND FATTY ACIDS COMPOSITION OF ANCHOVY (ENGRAULIS ENCRASICOLUS L. 1758) DURING THE COMMERCIAL …
Y Kaya, H Turan
Journal of Muscle Foods 21 (3), 474-483, 2010
302010
Karadeniz’de Avlanan Bazı Balık Türlerinin Et verimi, Kimyasal Yapısı ve Uzunluk-Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
İ ERKOYUNCU, M ERDEM, E SAMSUN ÖZDAMAR, K Y
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 8 (1-2), 181-191, 1994
30*1994
Seasonal comparison of wild and farmed brown trout (Salmo trutta forma fario L., 1758): crude lipid, gonadosomatic index and fatty acids
Y Kaya, ME Erdem
International Journal of Food Sciences and Nutrition 60 (5), 413-423, 2009
292009
Protein and lipid content and fatty acid composition of anchovy meal produced in Turkey
H Turan, Y Kaya, İ Erkoyuncu
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 31 (2), 113-117, 2007
282007
Effect of environmental factors on biochemical composition and condition index in the Medieterranean Mussel (Mytilus gallaprovincialis Lamarck, 1819) in the Sinop Region
S KARAYÜCEL, Y KAYA, İ KARAYÜCEL
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27 (6), 1391-1396, 2004
28*2004
Determination of nutritional quality of warty crab (Eriphia verrucosa Forsskal, 1775).
Y Kaya, H Turan, ME Erdem
Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (1), 120-124, 2009
242009
CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITIES OF DRY‐SALTED (LAKERDA) BONITO (SARDA SARDA, BLOCH 1793)
H Turan, Y Kaya, I Erkoyuncu, G SÖNMEZ
Journal of food quality 29 (5), 470-478, 2006
232006
THE EFFECTS OF HOT SMOKING ON THE CHEMICAL COMPOSITION AND SHELF LIFE OF MEDITERRANEAN MUSSEL (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS L …
H Turan, G SÖNMEZ, MY ÇELİK, M Yalcin, Y Kaya
Journal of food processing and preservation 32 (6), 912-922, 2008
192008
Sıcak Dumanlanmış Palamut Balığının (Sarda sarda Bloch, 1793) Buzdolabı Koşullarında Muhafazası
Y Kaya, T Hülya, E İbrahim, G Sönmez
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23 (1-3), 457-460, 2006
19*2006
Fatty acids composition of Anchovy (Engraulis encrasicolus L. 1758) oil produced in Sinop-Turkey
Y Kaya, H Turan
Journal of FisheriesSciences 2 (5), 693-697, 2008
182008
Monthly differentiation in meat yield, chemical and amino acid composition of wild and cultured brown trout (Salmo trutta forma fario Linneaus, 1758)
Y Kaya, ME Erdem, H Turan
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14 (2), 479-486, 2014
142014
Değişik dumanlama metodlarının bazı balık türlerinin kaliteleri üzerine etkileri
Y KAYA, İ ERKOYUNCU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım …, 1999
141999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20