Ozlem Cangokce Yasar
Ozlem Cangokce Yasar
Speech and Language Therapy Department Health Sciences Faculty Ondokuz Mayıs University
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Saglikli Yetiskinlerde Okuma ve Fonemik-Harf Akiciligi Üzerinde Egitim Düzeyi ve Cinsiyetin Rolü
AG Güven, Ö Cangökce
Türk Psikoloji Dergisi 21 (57), 109, 2006
52006
15 LARSP for Turkish (TR-LARSP)
S Topbaş, Ö Cangökçe-Yaşar
Assessing Grammar, 282-305, 2012
32012
LARSP for Turkish (TR-LARSP)
S Topbaş, Ö Cangökçe-Yaşar, MJ Ball
Channel View Publications, 2012
32012
Hafif alzheimer demansı olan ve olmayan 60-80 yaş arası yaşlıların dil işlevlerinin karşılaştırılması
Ö Cangökçe
Anadolu Üniversitesi, 2004
32004
Profiling morpho-syntactical development of cochlear implanted children with TR-LARSP
Ö Cangökçe-Yaşar, S Topbaş
Clinical Linguistics and Phonetics, 2018
22018
with Typical Development
AA Uysal, OC Yasar, D Kazanoglu
International Journal of Early Childhood 12 (1), 152-158, 2020
12020
15 LARSP for Turkish (TR-LARSP)
S Topbas, Ö Cangökçe-Yasar, MJ Ball
Assessing Grammar: The Languages of LARSP 7, 282, 2012
12012
The role of education levels and gender on reading and phonemic (initial letter) fluency in healthy adults
AG Guven, O Cangokce
TURK PSIKOLOJI DERGISI 21 (57), 109-+, 2006
12006
The Effect of Parental Smoking on Voice-Related Quality of Life in the Pediatric Population
E Tahir, E Kavaz, ÖC Yaşar
Journal of Voice, 2020
2020
A Comparative Study on Articulation Abilities of Turkish Children with Stuttering and Children with Typical Development
A AYDIN UYSAL, O Yasar, D Kazanoglu
2020
Investigating resilience, perceived social support and trait anxiety levels of mothers of school-age children who stutter
Ö Yaşar, M Vural-Batık, Ş Özdemir
CoDAS 32 (2), 2020
2020
Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP
MJ Ball, P Fletcher, D Crystal
Multilingual Matters, 2019
2019
9 Adapting LARSP to Turkish: TR-LARSP Part II
ÖC Yaşar, S Topbaş
Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP, 212, 2019
2019
Premonitory awareness scale in children who stutter: PAIS-TR
AA UYSAL, ÖC Yaşar
Journal of Experimental and Clinical Medicine 35 (2), 31-34, 2018
2018
9-67 ay arası tipik gelişim gösteren çocuklar ile 43-87 ay arası koklear implant kullanıcısı çocukların dilbilgisel profillerinin TR-LARSP ile karşılaştırılması
Ö Cangökçe
Anadolu Üniversitesi, 2013
2013
9-67 AY ARASI TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR İLE 43-87 AY ARASI KOKLEAR İMPLANT KULLANICISI ÇOCUKLARIN DİLBİLGİSEL PROFİLLERİNİN TR-LARSP İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ÖC Yaşar
Anadolu Üniversitesi, 2013
2013
Assessing grammar
M BALL, D Crystal, P Fletcher, T Klee, W Gavin, S Long, L Lustigman, ...
The Languages of the LARS/* Bristol: Multilingual Matters, 2012
2012
Okul Öncesi ve Okul Dönemi Çocuğunda Pragmatik Gelişim
Ö Yaşar
Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış, 2012
2012
Dil ve Biliş Bozukluklarında Terapi Etkinlikleri
Ö Yaşar, AM Akyıldız, Didem, Tunçer, İ Maviş
2011
Sağlıklı Yetişkinlerde Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Maksimum Fonasyon Süresi Üzerindeki Etkisi
A GÜVEN, Ö CANGÖKÇE
Journal of Experimental and Clinical Medicine 22 (1), 12-17, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20