Follow
Yunus Kılıç
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Y Kılıç, HA Ata, İH Seyrek
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 129-150, 2015
2482015
Borsa İstanbul’da COVID-19 (Koronavirüs) Etkisi
Y KILIÇ
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 5 (1), 66-77, 2020
1602020
Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği
ŞG Reis, Y Kılıç, MF Buğan
81*2016
Bitcoin Fiyatları ile Borsa İstanbul Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
Y Kılıç, İ Çütcü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (3 …, 2018
702018
Kredi Temerrüt Takası ile Makroekonomik ve Finansal Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M Keten, Ç Başarır, Y Kılıç
17. Finans Sempozyumu, 2013
342013
Bitcoin Fiyatları İle Dolar Kuru Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi
İ Çütcü, Y Kılıç
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 (4), 349-366, 2018
33*2018
The effects of capital structure decisions on firm performance: Evidence from Turkey
C Toraman, Y Kilic, SG Reis
International Conference on Economic and Social Studies 1 (1), 10-11, 2013
312013
Bankaların Finansal Performansının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
F YETİZ, Y KILIÇ
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 13 (24), 151-164, 2021
252021
The Efficient Market Hypothesis: Evidence from Turkey
Y Kılıç, MF Buğan
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 6 …, 2016
24*2016
Return and Risk Spillovers between the ESG Global Index and Stock Markets: Evidence from Time and Frequency Analysis
Y Kilic, MA Destek, EI Cevik, MF Bugan, O Korkmaz, S Dibooglu
Borsa Istanbul Review, 2022
23*2022
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Lojistik İşletmelerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
C Tufan, Y Kılıç
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 119-137, 2019
232019
Adaptive Market Hypothesis: Evidence from the Turkey Stock Market
Y Kılıç
Journal of Applied Economics and Business Research 10 (1), 28-39, 2020
222020
Finansal okuryazarlık ve finansal refahın belirleyicileri: Gaziantep ve çevre illeri için yapısal eşitlik modeli uygulaması
Y Kılıç
Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
222016
Finansal başarısızlık tahmininde yapay sinir ağlarının kullanılması: imalat sektöründe bir uygulama
Y Kılıç, İH Seyrek
1st International Symposium on Accounting and Finance, 677-689, 2012
202012
Accounting Recording System On Accrual Basis at Local Authorities In Turkey: An Application In Gaziantep Local Municipality
E Kara, Y Kılıç
International Journal of Business and Social Science 2 (15), 244-250, 2011
192011
Finansal Piyasalarda Balon Varlığının Test Edilmesi: BRICS-T Ülkeleri Örneği
Y KILIÇ
Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 4 (9), 11-22, 2020
182020
Stock Market Response to Coronavirus (COVID-19) Pandemic.
İ Çütcü, Y Kılıç
142020
Asimetrik Bilgi ve Sinyal Teorisi: Temettü ve Kazanç İlişkisinde Panel Nedensellik Yaklaşımı
Y Kılıç, MF Buğan, BD Özbezek
Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (4), 1132-1145, 2016
14*2016
Are Islamic Equity Markets “Safe Havens”? Testing the Contagion Effect using DCC-GARCH
Y Kılıç, MF Buğan
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and …, 2016
122016
Finansal Başarısızlık Tahmininde Veri Madenciliğinin Kullanılması: İMKB'de Bir Uygulama
Y Kılıç
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
12*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20