Takip et
Faruk Yildirim
Faruk Yildirim
cu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları I Giriş-İnceleme
F YILDIRIM
TDK Yayınları., 2006
128*2006
Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme ögesi hakkında öğretmen görüşleri
F Yıldırım, KB Öztürk
592009
Türkçe dersi öğretim programı dinleme/izleme alanı amaç ve kazanımlar boyutunun öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
F YILDIRIM, ER Onur
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (2), 231-250, 2013
392013
Türkiye Türkçesinin Ağızları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağızları Örneği
F YILDIRIM
37*2002
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar-Yöntemler-Beceriler-Uygulamalar
F YILDIRIM, B TÜFEKÇİOĞLU (Editörler)
Pegem Akademi, 2016
252016
8. sınıf tc inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi öğrenci çalışma kitaplarının sosyal bilgiler öğretmenlerince değerlendirilmesi
F Yıldırım
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2014
232014
Abdal gizli dili: inceleme-sözlük
F Yıldırım
Karahan Kitabevi,, 2011
23*2011
Internette Türkçe Kullanımı Sorunları, Türkçenin Çağdaş Sorunları (2. Bsk.)
F Yıldırım, BT Tahiroğlu
Haz. Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, Ankara: Gazi Kitabevi, 2006
23*2006
Kubaşık öğrenme yönteminin Türk dili dersine ilişkin tutumlar ve akademik başarı üzerindeki etkisi
M Gömleksiz, F Yıldırım
Adana: Çukurova Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (15), 118-129, 1997
131997
-(y)XşXn zarf-fiili üzerine
F YILDIRIM
Turcology in Turkey: Selected Papers (Ed. L. Karoly, (Paper selected by N …, 2007
12*2007
İnternette Türkçe Kullanımı Sorunu
F Yildirim, BT Tahiroğlu
Türkçenin Çağdaş Sorunları, 293-309, 2006
102006
Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı: Giriş-İnceleme-Metinler-Dizin
F Yıldırım
Karahan, 2018
92018
8. Sınıf TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrenci çalışma kitabı hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi
ÖF Sönmez, F Yıldırım
Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi 2 (1), 17-36, 2015
82015
Solfej Öğretiminde Makamsal Materyallerin Kullanımına İlişkin Uzman Görüşleri Üzerine Bir Betimsel Analiz
F Yıldırım
Selçuk Üniversitesi, 2012
82012
Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Devrik Dizim Üzerine
F Yıldırım
Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı Bildirileri, 235-252, 2015
72015
Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar
F Yıldırım
Türk Dilleri Araştırmaları 19, 185-221, 2009
72009
Çukurova Ağızları-Adana ve Osmaniye İlleri
F YILDIRIM
Çukurova Ü. Sosyal Bilimler Enst.(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Adana, 1999
71999
DERLEME SÖZLÜĞÜ'NDEKİ GİZLİ DİL VERİLERİ ÜZERİNE
F Yıldırım
62012
Kulak eğitimi derslerinde makamsal Türk müziği dizilerinden yararlanmaya yönelik bir model önerisi ve öğrenci başarısına etkisi
F Yildirim
Tez, 2012
62012
Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme ögesi hakkında öğretmen görüşleri
F YILDIRIM, KB ÖZTÜRK
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (37), 92-107, 2009
62009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20