Mehmet ŞEKER
Mehmet ŞEKER
Bilinmeyen bağlantı
usak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Mevâ ‘idü’n-Nefâis Fî Kavâ ‘idi’l-Mecâlis
M Şeker
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997
701997
Fetihlerle Anadoluʾnun Türkleşmesi ve İslâmlaşması
M Şeker
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1987
641987
İslâm'da sosyal dayanışma müesseseleri
M Şeker
Diyanet İşleri Başkanlıǧı Yayınları, 2003
562003
İbn Batuta'ya göre Anadolu'nun sosyal-kültürel ve iktisadî hayatı ile Ahîlik
M Şeker
Kültür Bakanlığı, 1993
331993
Anadolu'da bir arada yaşama tecrübesi: Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar'da Müslim-Gayr-i Muslim ilişkileri
M Şeker
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2002
302002
Gelibolulu MustafaÂli ve Mevâidü'n-nefais fî-kavâidi'l-mecâlis
M GeliboluluÂlî
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1997
291997
Anadolu'nun Türkleşmesi ve kültürel hayatı
M Şeker
Ötüken, 2006
232006
Importance of metastasis site in survival of patients with breast cancer
B Yücel, S Bahar, T Kaçan, M Şeker, M Celasun, A Bahçeci
Austin J Med Oncol 1 (2), 7, 2014
202014
Mevlid (Osmanlı’larda Mevlid Törenleri)
M Şeker
İslam Ansiklopedisi, 479-480, 2004
172004
Anadolu ‘nun Türk Vatanı Haline Gelmesi
M Şeker
Türkler, VI, 2002
172002
Successful treatment of chronic hiccup with baclofen in cancer patients
MM Şeker, S Aksoy, NY Özdemir, D Uncu, B Civelek, MB Akıncı, N Zengin
Medical Oncology 29 (2), 1369-1370, 2012
142012
Clinicopathologic features and prognosis of osteosarcoma in Turkish adults
MM Seker, A Seker, S Aksoy, N Ozdemir, D Uncu, N Zengin
Asian Pacific Organization Cancer Prevention, 2014
132014
Türk İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet-namelerin Yeri
M Şeker
İstanbul: Ötüken Yayınları, 2011
132011
The negative prognostic impact of bone metastasis with a tumor mass
B Yücel, MG Celasun, B Öztoprak, Z Hasbek, S Bahar, T Kaçan, ...
Clinics 70 (8), 535-540, 2015
122015
The prognostic value of UHRF-1 and p53 in gastric cancer
NA Babacan, HR Eğilmez, B Yücel, I Parlak, MM Şeker, T Kaçan, ...
Saudi journal of gastroenterology: official journal of the Saudi …, 2016
112016
Clinical and pathologic features of patients with rare ovarian tumors: multi-center review of 167 patients by the Anatolian Society of Medical Oncology
A Bilici, M Inanc, A Ulas, T Akman, M Seker, NA Babacan, A Inal, O Bal, ...
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 14 (11), 6493-6499, 2013
112013
The prevalence of microalbuminuria and relevant cardiovascular risk factors in Turkish hypertensive patients
Ö Kozan, EE Özcan, O Sancaktar, G Kabakcı, AH Sözcüer, A Kerpeten, ...
112011
Osmanlı belgelerinde ihtidâ kavramı ve mühtedîler
M Şeker
Ötüken, 2007
112007
Vakfiyelerin Türk Kültürü Bakımından Özellikleri
M Şeker
Tarih İncelemeleri Dergisi 8 (1), 1-18, 1993
111993
İslâm-Türk medeniyeti tarihi
Z Kazıcı
Çağrı Yayınları, 1981
91981
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20