Follow
Ayşe Gülin ESER
Ayşe Gülin ESER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin insan ve hayvan sağlığı üzerine etkileri
AG SEZEN
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 8 (3), 248-258, 2013
602013
Detection of aflatoxin M1 in milk and milk products in Turkey
FY Eker, M K, AG Eser
Environ Monit Assess 191 (523), 1-8, 2019
262019
Probiyotikler konusunda tüketicilerin ilgi ve kanaatleri (Çanakkale-Biga Örneği)
AG ESER
Van Veterinary Journal 28 (1), 25-30, 2017
102017
Consumers' interest and opinions about probiotics (a sample of Çanakkale-Biga).
AG Eser
102017
Piyasada satışa sunulan taze kanatlı eti preparatlarının son kullanma tarihlerindeki duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri
G Sezen
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28 (1), 19-24, 2009
82009
Gıda kaynaklı parazitlerin önemi; epidemiyolojisi, bulaşma yolları, risk değerlendirmesi ve kontrol önlemleri/ Importance of foodborne parasites; epidemiology, transmission …
AG Eser
Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science …, 2024
2024
NANOPACKING IN SEAFOOD PRODUCTS
AG Eser, FB Harmantepe
GECE KİTAPLIĞI/Research & Reviews in Engineering, 1-25, 2022
2022
Sütçü İneklerde Meme Sağlığı ve Sağım Hijyeninin Önemi
E Eser, A. G., Bilgücü
III. Uluslararası Farkındalık Konferansı, 629-635, 2019
2019
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP AMONG RAW COW MILK COMPOSITION AND SOMATIC CELL COUNT OBTAİN FROM MILK COLLECTION CENTRES
AG Eser, GY Ivanov, E Bilgücü
JOURNAL OF SCIENTIFIC PERSPECTIVES 2 (2), 23-31, 2018
2018
SÜTÇÜ İNEKLERDE MEME SAĞLIĞI VE SAĞIM HİJYENİNİN ÖNEMİ
AG Eser, E Bilgücü
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10