Follow
Burhan Can
Title
Cited by
Cited by
Year
" Kıssa-ı Leylî Birle Mecnûn" un Yazarı Kimdir?
CAN Burhan
Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 7 (2), 950-985, 2023
2023
Münazara-i Derviş ü Gani Örneği Üzerinde Zenginin Gözünden Fakirlik
B Can
Fakirlik Kitabı, 445-459, 2019
2019
Alâî’nin Münazara-i Dervîş ü Ganî’si (İnceleme-Transkribeli Metin-Tıpkıbasım)
B Can
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
Ömer Ferit Kam’ın Hurûfî Miftâhı
B Can, Nİ Koç Keskin
Divanlar Arasında Bir Ömür Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, 489-596, 2018
2018
17.Yüzyıl’da Yazılmış Bir Apokrif Kitap Peder Gabriel’in Dâstân-ı Cudit-i Dul Arvad’ı
B Can
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5