Takip et
Suat Tuncay
Suat Tuncay
Assistant Professor at Pediatric Nursing, Ataturk and Bingol University
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
COVID-19 Pandemi Sürecinde Medyanın 3-18 Yaş Arasındaki Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Psikolojik Etkisinin Önlenmesi
A Sarman, S Tuncay, E Sarman
Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (Supplement), 11-17, 2020
82020
Hand hygiene attitudes of healthcare staff working in intensive care unit of a state hospital
A Bulut, A Bulut, Ç Yiğitbaş, S Tuncay
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 74 (2), 139-146, 2017
82017
Principles of approach to suspected or infected patients related Covid‐19 in newborn intensive care unit and pediatric intensive care unit
A Sarman, S Tuncay
Perspectives in Psychiatric Care 57 (2), 957-964, 2021
52021
Pospartum süreçte kadının kendi sağlığını etkileyen durumlara ilişkin bilgi ve tutumları
A Bulut, Ç Yiğitbaş, A Bulut, S Tuncay
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 2 (2), 90-99, 2016
42016
The effects of playing digital games on the pain levels and mobility states of children post-angiography: A randomized controlled trial
S Tuncay, U Gunay
Annals of Medical Research 26 (9), 1731-1736, 2019
32019
Orijinal Araştırma Hemşirelerin Mobbing Davranışlarına Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi
U Günay, H Oltuluoğlu, R Aylaz, Z ÇALIŞKAN, S Tuncay
Annals of Health Sciences Research 5 (2), 12-18, 2016
32016
Çocukta Ölüm Kavramı, Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklara ve Ailesine Yaklaşım
A Sarman, S Tuncay, E Sarman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi 3 (1), 37-44, 2021
1*2021
Diagnosis of Covid-19 in Children and Nursing Approach: A Systematic Review
A Sarman, S Tuncay, E Sarman
Acta Medica Alanya 5 (1), 105-113, 2021
1*2021
Bireyselleştirilmiş gelişimsel bakımda anne sesi ve anne kalp sesinin yenidoğan bebekler üzerindeki etkisinin incelenmesi: sistematik derleme
S Tuncay, A Sarman
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (3), 357-366, 2020
12020
Review Of Early Stage Effects Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) In Pediatric Patients
A Sarman, S Tuncay, E Sarman
Hastane Öncesi Dergisi 5 (2), 2020
12020
COVID-19’da, Çocukların Tedavisi Ve Hemşirelik Bakımı
A Sarman, S Tuncay, E Sarman
Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV 1, 57-78, 2022
2022
Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Çevre, Işık, Gürültü ve İyileştirici Sesin Düzenlenmesi
S Tuncay, A Sarman
Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV 1, 157-168, 2022
2022
Pediatrik Palyatif Bakımda İletişim
A Sarman, S Tuncay, E Sarman
Van Sağlık Bilimleri Dergisi 14 (2), 237-242, 2021
2021
Detection of Drug Medication Errors of Nursing Students in Pediatrics Patients Through a Hospital Simulation
S Tuncay, A Sahin, K Akça, D Arikan
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 37 (2), 121-129, 2021
2021
Terapötik oyun ve animasyon girişiminin sünnet olan çocukların korku, kaygı ve ağrısı ile ebeveynlerin kaygısı üzerine etkisi
S Tuncay
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
2021
2003-2018 Yıllarındaki TNSA Verilerine Göre Türkiye’nin Çocuk Sağlığındaki Genel Durumu
A Sarman, S Tuncay, E Sarman
Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi 1 (1), 25-33, 2020
2020
Dijital oyunların anjiyografi olmuş çocukların ağrı ve immobilizasyonuna etkisi
S Tuncay
İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları …, 2017
2017
effect of imsomnia problem on breastfeeding self-efficacay behavior in mothers who have 0-1 year old child
D ARIKAN, F KURUDİREK, S TUNCAY
Hemşirelikte Sanal Gerçeklik Kullanılarak Yapılan ve YÖK Tez’de Yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Niceliksel ve İçerik Açısından İncelemesi
A SARMAN, E SARMAN, S TUNCAY
Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi 2 (2), 71-82, 0
Bir Devlet Hastanesinin Yoğun Bakımında Çalışan Sağlık Personelinde El Hijyeni Davranışları
A Bulut, A Bulut, Ç Yiğitbaş, S Tuncay
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 74 (2), 139-146, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20