ismet çelebi
ismet çelebi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ÇANAKKALE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞİDDETLE KARŞILAŞMA DURUMU VE BU DURUMUN TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNE ETKİSİ
İ Çelebi
Hastane Öncesi Dergisi 1 (2), 1-13, 2016
12*2016
Kardiyopulmoner Resüstasyon (Temel Yaşam Desteği) Eğitimi Alan Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri: Altı Aylık İzlem Sonuçları
A Tuna, İ ÇELEBİ, A SİLAHÇILAR, H SEZGİN, S ŞIPKIN, C KARATUTLU, ...
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (3), 1842-1848, 2017
4*2017
Acil Sağlık Hizmetleri Personellerinin Covid-19 Hakkında Bilgi, Korunma Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler
E Ergün, Ş Ergün, İ Çelebi
Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi 1 (1), 16-27, 2020
32020
Kayseri İli 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Deprem Bilgi düzeyi ve Etkileyen EtmenleR
İ Çelebi, RŞ Uçku
Hastane Öncesi Dergisi, 2017
3*2017
Evaluation of Risk Perception and Management in EmergencyMedical Services Providers Working in Pre-hospitalAreas in Kayseri, Turkey
V ŞENOL, M ARGÜN, İ ÇELEBİ
12018
Gençler Arasında Sentetik Kannabinoid Kullanımı ve İlişkili Faktörler
D ADIBELLİ, S SAÇAN, İ ÇELEBİ
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 4 (1), 6-25, 2017
12017
ACİL SERVİSLERDE VE 112 ACİL SAżLIK İSTASYONLARINDAKİ SAżLIK PERSONELLERİNİN HEPATİT B'YE YÖNELİK BİLGİ, DAVRANISLARI VE DEZENFEKSİYON ÖNLEMLERİ
AT Malak, I ÇElebi, GO ÇElik, A San Turgay, A Şener, Y KasapoĞlu
Anatolian Journal of Clinical Investigation 4 (4), 2010
12010
112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının su tüketim davranışlarının değerlendirilmesi
İ ÇELEBİ, İ GÜN
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 77, 2020
2020
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI BİLGİ-TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
İ Çelebi, GÜN İskender
3. International 21. National Public Health Congress, 2019
2019
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN ETMENLER
İ ÇELEBİ, S KALA KILIÇASLAN, D KORKUT GENÇALP
2.Uluslararası 20. Ulusal Halk sağlığı kongresi, 111-116, 2018
2018
Paramedikler İçin Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Önemi
L Türkmen, İ Çelebi
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI, Sağlık Bilimleri Dahili Bilimler, 1-8, 2018
2018
Paramedikler İçin Hastane Öncesi Travmalı Hasta Yönetimi
İ Çelebi
2018
Evaluation of Risk Perception and Management in Emergency Medical Services Providers Working in Pre-hospital Areas in Kayseri, Turkey
V Senol, M Argun, I Celebi
STUDIES ON ETHNO-MEDICINE 12 (1), 40-48, 2018
2018
Kayseri 112’de görev yapan sağlık çalışanlarının deprem bilgi düzeyi
İ ÇELEBİ, Ş UÇKU
2017
Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Temel Yaşam Desteği) Eğitimi Alan Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri: Altı Aylık İzlem Sonuçları
A Tuna, İ ÇELEBİ, A SİLAHÇILAR, H SEZGİN, S ŞIPKIN, C KARATUTLU, ...
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (3), 1842-8, 2017
2017
The Use of Synthetic Cannabinoids among Youths and Related Factors
D Adıbelli, S Saçan, İ Çelebi
2017
Kayseri 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin deprem bilgi düzeyi, depreme hazırlık durumu ve etkileyen etmenler
İ Çelebi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014
2014
ACİL SERVİSLERDE VE 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDAKİ SAĞLIK PERSONELLERİNİN HEPATİTE YÖNELİK BİLGİ, DAVRANIŞLARI VE DEZENFEKSİYON ÖNLEMLERİ
A TUNA, İ ÇELEBİ, G OYUR ÇELİK, A SAN TÜRGAY
2010
Selective Transmission In SARS-CoV-2: An Interesting Covid-19 Case Report
İ ÇELEBİ
Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi 2 (1), 0
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ SU TÜKETİM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İ GÜN, İ ÇELEBİ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20