Osman Erol
Osman Erol
Verified email at mehmetakif.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği
E YILMAZ, YL ŞAHİN, Hİ HASESKİ, O EROL
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (1), 133-144, 2014
622014
Eğitim için Yeni Bir Ortam: Twitter
HF Odabaşı, Ö Mısırlı, S Günüç, ZŞ Timar, M Ersoy, S Som, Fİ Dönmez, ...
442012
BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Filiz, O Erol, Fİ Dönmez, AA Kurt
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 3 (2), 2014
402014
Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar, öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri: unutulmayan sınıf anılarının analizi
O Erol, B Özaydın, M Koç
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 16 (1), 25-47, 2010
312010
The effects of teaching programming with scratch on pre-service information technology teachers' motivation and achievement
O Erol, AA Kurt
Computers in Human Behavior 77, 11-18, 2017
292017
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) öğrencilerinin Facebook kullanım amaçları ve eğitsel bağlamda kullanımı ile ilgili görüşleri: MAKÜ örneği
S Sezgin, O Erol, N Dulkadir, A Karakaş
11thInternational Educational Technology Conference, 2011
20*2011
Preservice teachers’ critical thinking dispositions and web 2.0 competencies
S Sendag, O Erol, S Sezgin, N Dulkadir
Contemporary Educational Technology 6 (3), 172-187, 2015
182015
Personal Cyber Security Provision Scale development study Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması
O Erol, YL Şahin, E Yılmaz, Hİ Haseski
Journal of Human Sciences 12 (2), 75-91, 2015
162015
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) öğrencilerinin Facebook kullanım amaçları ve eğitsel bağlamda kullanımı ile ilgili görüşleri: MAKÜ örneği
S Sezgin, O Erol, N Dulkadir, A Karakaş
11th International Educational Technology Conferance, 2011
152011
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklıkları ile yaratıcılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Erol
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., 2010
122010
MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
O Erol, S Taş
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 82-104, 2012
10*2012
BÖTE bölümü öğrencilerinin programlamaya karşı tutumlarının incelenmesi
O Erol, AA Kurt
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (41), 314-325, 2017
92017
Scratch ile programlama öğretiminin bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının motivasyon ve başarılarına etkisi
O Erol
Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim …, 2015
92015
Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
VGB GÜLSOY, O EROL, T AKBAY
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (35), 1-28, 2015
82015
The Investigation of the Relationship between Lifelong Learning Tendencies and Aims of Using Facebook/Facebook Kullanım Amaçları İle Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki …
Hİ Haseski, YL Şahin, E Yılmaz, O Erol
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (2), 331-351, 2014
6*2014
Exploring the Loneliness and Internet Addiction Level of College Students Based on Demographic Variables
O Erol, N Çırak Sevim
Contemporary Educational Technology 10 (2), 156-172, 2019
52019
İlköğretim ikinci kademede alice 3 boyutlu animasyon yazılımının bilişsel araç olarak kullanımına yönelik bir durum çalışması
O Erol, S Şendağ
6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep …, 2012
52012
Twitter for collaborative professional development
FI Donmez, HF Odabasi, O Erol
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2012
12012
How do Students' Attitudes Towards Programming and Self-Efficacy in Programming Change in the Robotic Programming Process?
O Erol
International Journal of Progressive Education 16 (4), 13-26, 2020
2020
What are the Factors that Affect the Motivation of Digital Gamers?
NS ÇIRAK, O EROL
Participatory Educational Research 7 (1), 184-200, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20