Follow
Merve Gerçek
Title
Cited by
Cited by
Year
ÇALISANLARIN IS-YASAM DENGESI ILE KARIYER TATMINININ, ISTEN AYRILMA NIYETINE ETKISI
M Gerçek, SE Atay, G Dündar
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2015
932015
Yöneticilerin Babacan (Paternalist) Liderlik Davranışlarının Psikolojik Sözleşme Bağlamındaki Beklentileri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çalışma
M Gerçek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
512018
Algılanan Rol Belirsizliğinin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinin ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıklarının İncelenmesi An
SE Atay, M Gerçek
Ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal bilimler araştırmaları …, 2017
50*2017
Mesleki kaygi ve kariyer uyumluluğu arasindaki ilişkiler: öğretmen adaylari açisindan bir inceleme
M Gerçek
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 297-312, 2018
352018
The Effect of Critical Thinking Disposition on Entrepreneurship Levels: A Study on Future Teachers
M Kırbaşlar, Z Özsoy-Güneş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 199-207, 2015
332015
“RESILIENCE” KAVRAMININ SOSYAL BİLİMLERDE TÜRKÇE KULLANIMLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
DY BÖREKÇİ, M Gerçek
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 41-51, 2018
282018
ETİK İKLİM VE ORGUTSEL GUVENİN URETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLAR UZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ.
M GERÇEK
Journal of International Social Research 10 (51), 2017
282017
İş-yaşam çatışmasının Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde yeniden değerlendirilmesi: Kadın akademisyenler açısından nitel bir araştırma
S ELMAS-ATAY, M GERÇEK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (45), 203-241, 2021
252021
ROTHWELL VE ARNOLD’IN ALGILANAN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
M GERÇEK, SE ATAY
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91-103, 2017
172017
“RESILIENCE” KAVRAMINA ÖRGÜT BAĞLAMINDA TÜRKÇE KARŞILIK ÖNERİLERİ
M Gerçek, D Yılmaz Börekçi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2), 198-213, 2019
162019
The analysis of unemployment, happiness and demographic factors using log-linear models
S Kuzu, S Elmas-Atay, M Gerçek
International Journal of Economics and Business Research 17 (1), 87-105, 2019
142019
The Effects of Transformational and Transactional Leadership Styles on Psychological Contract: A Managerial Perspective
M Gerçek
International Journal of Economics and Management 12 (2), 393-405, 2018
132018
Birey Düzeyinde İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans (Yine/Yenilenme) Kapasitesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
M Gerçek, D Yılmaz Börekçi
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (3), 149-172, 2017
122017
Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
M Gerçek
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (4), 193-212, 2018
102018
“RESILIENCE” KAVRAMININ SOSYAL BİLİMLERDE TÜRKÇE KULLANIMLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
D Yılmaz Börekçi, M Gerçek
Kavramının Sosyal Bilimlerde Türkçe Kullanımları Bağlamında …, 2018
102018
Investigation of the Relationships between Educational Internet Use Self-efficacy Beliefs and Self-regulated Learning Skills
Z Özsoy-Güneş, İ Güneş, M Kırbaşlar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 708-713, 2014
102014
YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
S ELMAS ATAY, M GERÇEK, C UYARGİL
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 22 (2), 2017
82017
The effect of ambition, internal locus of control and innovativeness on self-perceived employability
M Aybas, M Kirbaslar
Research Journal of Business and Management 1 (4), 353-364, 2014
82014
Üniversite öğrencilerinin iş (istihdam) umudu ile akademik branş memnuniyeti düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
M Gerçek
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 266-277, 2020
72020
İnsan Kaynakları Yönetimi Aracılığıyla İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans Kapasitesi Oluşurma
M Kırbaşlar, D Yılmaz Börekçi
23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 23 (1), 436-441, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20