Follow
Mehmet Ali DOMBAYCI
Mehmet Ali DOMBAYCI
Gazi Üniversitesi, Felsefe Grubu Eğitimi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Quadruple thinking: Creative thinking
H Bacanlı, MA Dombaycı, M Demir, S Tarhan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 12, 536-544, 2011
892011
Quadruple thinking: Critical thinking
M Demir, H Bacanlı, S Tarhan, MA Dombaycı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 12, 545-551, 2011
432011
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
MA Dombaycı, O Ercan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 265-1284, 2017
24*2017
Değer eğitiminde değer boyutlandırma yaklaşımı (Bildiri), II
H Bacanlı, MA Dombaycı
Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, 889-912, 2012
242012
Quadruple thinking: hopeful thinking
S Tarhan, H Bacanlı, MA Dombaycı, M Demir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 12, 568-576, 2011
232011
The internationalization of higher education in Turkey: Creating an index
MA Kireçci, H Bacanlı, Y Erişen, E Karadağ, N Çeliköz, M Dombaycı, ...
Education and Science 41 (187), 1-28, 2016
192016
Quadruple thinking: Caring thinking
MA Dombaycı, M Demir, S Tarhan, H Bacanlı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 12, 552-561, 2011
192011
Türkiye’de ortaöğretimde felsefe öğretiminin değerlendirilmesi
MA Dombaycı
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008
192008
İlköğretim Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 6-8
MA Dombaycı, M Ülger, H Gürbüz, A Arıboyun
Ankara: MEB, 2008
162008
Ortaöğretimde öğretim ilke, yöntem ve teknikler açısından felsefe öğretimi
MA Dombaycı
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2002
162002
Değer eğitiminde değer boyutlandırma yaklaşımı
H Bacanlı, MA Dombaycı
Değerler ve Eğitimi-II Sempozyum Bildirileri Kitabı.(Ed. R. Kaymakcan, N …, 2015
112015
Kapatılma veya dönüştürülme ayrımında dershaneler
H BACANLI, M DOMBAYCI
112013
Dört katlı düşünme modelinin kavramsal temelleri
MA Dombaycı
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 146, 37-42, 2012
112012
Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşması: Bir endeks oluşturma çalışması
MA Kirecçi, H Bacanlı, Y Erişen, E Karadağ, N Çeliköz, MA Dombaycı, ...
Eğitim ve Bilim 41 (187), 2016
92016
Teaching of Environmental Ethics: Caring Thinking
MA Dombayci
Journal of Environmental Protection and Ecology 15 (3A), 1404-1421, 2014
82014
Türkiye'de Üniversite Öğrencisi Olmak: Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması
H Bacanlı, Y Erişen, N Çeliköz, MA Dombaycı, E Karadağ, M Toprak, ...
Yükseköğretim Dergisi 6 (2), 49-61, 2016
52016
Philosophy for children and social inquiry: an example of education for democratic citizenship through political philosophy
MA Dombaycı
Cumhuriyet International Journal of Education 3 (2), 85-101, 2014
52014
MODELS OF THINKING EDUCATION AND QUADRUPLE THINKING.
MA DOMBAYCI
International Journal on New Trends in Education & their Implications …, 2014
42014
Felsefe İçin Öğretim Programı & Öğretim Programı İçin Felsefe
MA Dombaycı
Yayımlandığı Kitap B. Çotuksöken ve H. Tepe (Yay. Haz.), Çocuklar İçin …, 2013
42013
MODELS OF THINKING EDUCATION AND QUADRUPLE THINKING
MA Dombayci
4*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20