emrah koçak
emrah koçak
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The dynamic impact of renewable energy consumption on CO2 emissions: a revisited Environmental Kuznets Curve approach
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut
Renewable and Sustainable Energy Reviews 54, 838-845, 2016
3352016
The renewable energy and economic growth nexus in Black Sea and Balkan countries
E Koçak, A Şarkgüneşi
Energy Policy 100, 51-57, 2017
1332017
Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable development?
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, S Kuşkaya
Renewable and Sustainable Energy Reviews 71, 830-845, 2017
1102017
The impact of urbanization on energy intensity: Panel data evidence considering cross-sectional dependence and heterogeneity
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, A Kuloğlu
Energy 133, 242-256, 2017
662017
The impact of foreign direct investment on CO2 emissions in Turkey: new evidence from cointegration and bootstrap causality analysis
E Koçak, A Şarkgüneşi
Environmental Science and Pollution Research 25 (1), 790-804, 2018
642018
Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
E Koçak
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 2 (3), 62-73, 2014
512014
The influence of biomass energy consumption on CO2 emissions: a wavelet coherence approach
F Bilgili, İ Öztürk, E Koçak, Ü Bulut, Y Pamuk, E Muğaloğlu, HH Bağlıtaş
Environmental Science and Pollution Research 23 (19), 19043-19061, 2016
472016
How did the US economy react to shale gas production revolution? An advanced time series approach
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, MN Sualp
Energy 116, 963-977, 2016
422016
Orta gelir tuzağı: teorik çerçeve, ampirik yaklaşımlar ve Türkiye üzerine ekonometrik bir uygulama
E Koçak, Ü Bulut
Maliye Dergisi 167 (2014), 1-21, 2014
372014
The use of ecological footprint in estimating the Environmental Kuznets Curve hypothesis for BRICST by considering cross-section dependence and heterogeneity
E Dogan, R Ulucak, E Kocak, C Isik
Science of The Total Environment, 138063, 2020
242020
The effect of energy R&D expenditures on CO2 emission reduction: estimation of the STIRPAT model for OECD countries
E Koçak, ZŞ Ulucak
Environmental Science and Pollution Research 26 (14), 14328-14338, 2019
242019
Sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği
AY Ahmet, O KIZILKAYA, E Koçak
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (1), 163-172, 2013
232013
The impact of tourism developments on CO2 emissions: An advanced panel data estimation
E Koçak, R Ulucak, ZŞ Ulucak
Tourism Management Perspectives 33, 100611, 2020
202020
Does globalization matter for environmental sustainability? Empirical investigation for Turkey by Markov regime switching models
F Bilgili, R Ulucak, E Koçak, SÇ İlkay
Environmental Science and Pollution Research 27 (1), 1087-1100, 2020
182020
KAMU EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
O Kızılkaya, E Koçak
Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 (1), 17-32, 2014
132014
Energy consumption-youth unemployment nexus in Europe: Evidence from panel cointegration and panel causality analyses
F Bilgili, İ Öztürk, E Kocak, Ü Bulut
Econjournals, 2017
122017
The process of sustainability: From past to present
R Ulucak, AG Yücel, E Koçak
Environmental Kuznets Curve (EKC), 37-53, 2019
112019
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
E Koçak, U Nisfet
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2017
112017
Is there a trade-off between sustainable society targets in Sub-Saharan Africa?
E Koçak, R Ulucak, M Dedeoğlu, ZŞ Ulucak
Sustainable Cities and Society 51, 101705, 2019
92019
Demokrasi, Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Kurumların Rolü Üzerine Bir Araştırma
E Koçak, N Uzay
Sosyoekonomi 26 (36), 81-102, 2018
9*2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20