emrah koçak
emrah koçak
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
The dynamic impact of renewable energy consumption on CO2 emissions: a revisited Environmental Kuznets Curve approach
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut
Renewable and Sustainable Energy Reviews 54, 838-845, 2016
2462016
The renewable energy and economic growth nexus in Black Sea and Balkan countries
E Koçak, A Şarkgüneşi
Energy Policy 100, 51-57, 2017
962017
Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable development?
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, S Kuşkaya
Renewable and Sustainable Energy Reviews 71, 830-845, 2017
802017
The impact of urbanization on energy intensity: Panel data evidence considering cross-sectional dependence and heterogeneity
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, A Kuloğlu
Energy 133, 242-256, 2017
442017
Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
E Koçak
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 2 (3), 62-73, 2014
422014
The influence of biomass energy consumption on CO2 emissions: a wavelet coherence approach
F Bilgili, İ Öztürk, E Koçak, Ü Bulut, Y Pamuk, E Muğaloğlu, HH Bağlıtaş
Environmental Science and Pollution Research 23 (19), 19043-19061, 2016
392016
The impact of foreign direct investment on CO2 emissions in Turkey: new evidence from cointegration and bootstrap causality analysis
E Koçak, A Şarkgüneşi
Environmental Science and Pollution Research 25 (1), 790-804, 2018
342018
How did the US economy react to shale gas production revolution? An advanced time series approach
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, MN Sualp
Energy 116, 963-977, 2016
332016
Orta gelir tuzağı: teorik çerçeve, ampirik yaklaşımlar ve Türkiye üzerine ekonometrik bir uygulama
E Koçak, Ü Bulut
Maliye Dergisi 167 (2014), 1-21, 2014
332014
Sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği
AY Ahmet, O KIZILKAYA, E Koçak
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (1), 163-172, 2013
192013
KAMU EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
O Kızılkaya, E Koçak
Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 (1), 17-32, 2014
122014
The effect of energy R&D expenditures on CO2 emission reduction: estimation of the STIRPAT model for OECD countries
E Koçak, ZŞ Ulucak
Environmental Science and Pollution Research 26 (14), 14328-14338, 2019
102019
Demokrasi, Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Kurumların Rolü Üzerine Bir Araştırma
E Koçak, U Nisfet
Sosyoekonomi 26 (36), 81-102, 2018
7*2018
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
E Koçak, U Nisfet
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2017
62017
Energy consumption-youth unemployment nexus in Europe: Evidence from panel cointegration and panel causality analyses
F Bilgili, I Ozturk, E Kocak, U Bulut
International Journal of Energy Economics and Policy 7 (2), 193-201, 2017
62017
Testing convergence of return on assets: Empirical evidence from the Turkish banking sector
H Bulut, P Kaya, E Kocak
Journal of International and Global Economic Studies 8 (2), 40-48, 2015
42015
Is there a trade-off between sustainable society targets in Sub-Saharan Africa?
E Koçak, R Ulucak, M Dedeoğlu, ZŞ Ulucak
Sustainable Cities and Society 51, 101705, 2019
32019
The impact of tourism developments on CO2 emissions: An advanced panel data estimation
E Koçak, R Ulucak, ZŞ Ulucak
Tourism Management Perspectives 33, 100611, 2020
22020
A revisited renewable consumption-growth nexus: A continuous wavelet approach through disaggregated data
F Bilgili, S Kuşkaya, N Toğuç, E Muğaloğlu, E Koçak, Ü Bulut, HH Bağlıtaş
Renewable and Sustainable Energy Reviews 107, 1-19, 2019
22019
The Process of Sustainability: From Past to Present
R Ulucak, AG Yücel, E Koçak
Environmental Kuznets Curve (EKC), 37-53, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20