Oğuzhan Karadeniz
Oğuzhan Karadeniz
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
beun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
8. Sınıf Öğrencilerinin SBS’ye Yönelik Metaforik Algıları
O KARADENİZ, ER Harun, Z TANGÜLÜ
302014
Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Fuarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
O Karadeniz, ATA Bahri
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 (14), 2013
23*2013
The Effects of Educational Practice with Cartoons on Learning Outcomes
C Eker, O Karadeniz
International Journal of Humanities and Social Science 4 (14), 223-234, 2014
202014
Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
O Karadeniz, C Eker, E Burunsuz
Electronic Turkish Studies 10 (3), 2015
162015
TEOG Sınavındaki T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Ait Soruların Kazanım Temelli Olarak Değerlendirilmesi
O Karadeniz, C Eker, M Ulusoy
142015
Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzman raporları (1924-1960)
Z Tangülü, O Karadeniz, S Ateş
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
122014
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi
O Karadeniz
Eğitim Bilimleri, 2008
92008
4+ 4+ 4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Kaotik Durumlar Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri.
O Karadeniz, M Ulusoy
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 5 (1), 2015
62015
Teaching local history using social studies models for Turkish middle school students
K Oguzhan
Educational Research and Reviews 10 (8), 1284-1292, 2015
52015
Cumhuriyetten günümüze ilköğretime öğretmen yetiştirme
Z Tangülü, O Karadeniz, S Ateş
9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), 1056-1060, 2010
52010
The analysis of the relation between social studies and primary school teachers' levels of liking of children and their job satisfaction in terms of diverse variable
M Faiz, M Körükcü, O Karadeniz
Journal of Human Sciences 13 (3), 4861-4875, 2016
42016
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin KPSS Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması
O Karadeniz
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 729-746, 2016
42016
Türküler ile Sosyal Bilgiler Öğretimi
O Karadeniz
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, 111-132, 2016
32016
Ortaokul 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde zihin haritalama tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısına etkisi
O KARADENİZ, Z TANGÜLÜ, F Melike
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 5 (8), 131-142, 2013
32013
Sosyal Bilgiler Proje Fuarının Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi ve Sürece Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri
O Karadeniz
Eğitim Bilimleri, 2012
32012
A Study of Developing Multicultural Awareness in Teacher Education: Watch, Write and Talk a Movie
O Karadeniz, A İncirci
Journal of Education and Practice 7 (34), 81-90, 2016
22016
PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS'PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF" CITIZEN (SHIP)"
F Kayaalp, EN Karameşe, O Karadeniz
12018
Old Turks in Social Studies Course Books: Turkiye and Turkmenistan
A Sinan, A İNCİRCİ, O KARADENİZ, M KAPUCUBAŞ
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 (1), 70-85, 2018
1*2018
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eski Türkler: Türkiye ve Türkmenistan
S ATEŞ, A İNCİRCİ, O KARADENİZ, M KAPUCUBAŞ
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2018
1*2018
Material Use in Social Studies Education: Cultural Fairs
O Karadeniz, H Er
Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies …, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20