Follow
Oğuzhan Karadeniz
Oğuzhan Karadeniz
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Verified email at beun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effects of Educational Practice with Cartoons on Learning Outcomes
C Eker, O Karadeniz
International Journal of Humanities and Social Science 4 (14), 223-234, 2014
672014
8. Sınıf Öğrencilerinin SBS’ye Yönelik Metaforik Algıları
O KARADENİZ, ER Harun, Z TANGÜLÜ
492014
Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
O Karadeniz, C Eker, E Burunsuz
Electronic Turkish Studies 10 (3), 2015
43*2015
Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yabancı uzman raporları (1924-1960)
Z Tangülü, O Karadeniz, S Ateş
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
41*2014
Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Fuarının Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
O Karadeniz, ATA Bahri
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 (14), 2013
38*2013
Teaching local history using social studies models for Turkish middle school students
K Oguzhan
Educational Research and Reviews 10 (8), 1284-1292, 2015
262015
TEOG Sınavındaki T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Ait Soruların Kazanım Temelli Olarak Değerlendirilmesi
O Karadeniz, C Eker, M Ulusoy
222015
4+ 4+ 4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler eğitiminde ortaya çıkan kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri
O Karadeniz, M Ulusoy
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 99-108, 2015
212015
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi
O Karadeniz
Eğitim Bilimleri, 2008
202008
Ortaokul 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde zihin haritalama tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısına etkisi
O Karadeniz, Z Tangülü, M Faiz
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 5 (8), 131-142, 2013
152013
Cumhuriyetten günümüze ilköğretime öğretmen yetiştirme, 9
Z Tangülü, O Karadeniz, S Ateş
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ …, 2010
112010
X, Y ve Z kuşaklarının eğitim, öğretmen, öğrenci algıları
CT Şahin, S Turan, O Karadeniz
OPUS International Journal of Society Researches 18 (43), 6295-6327, 2021
102021
Sosyal Bilgiler Proje Fuarının Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi ve Sürece Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri
O Karadeniz
Eğitim Bilimleri, 2012
102012
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin KPSS Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması
O Karadeniz
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 729-746, 2016
92016
Prospective social studies teachers' perceptions on the concept of" citizen (ship)
F Kayaalp, EN Karameşe, O Karadeniz
International Journal of Eurasia Social Sciences 9 (34), 2051-2068, 2018
82018
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eski Türkler: Türkiye ve Türkmenistan
S ATEŞ, A İNCİRCİ, O KARADENİZ, M KAPUCUBAŞ
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 2018
82018
Teaching with Educational Games in Social Studies: A Teacher's Perspective.
B Karaman, H Er, O Karadeniz
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 21 (1), 124-137, 2022
72022
Eğitsel oyunlarla sosyal bilgiler öğretimi
O Karadeniz, H Er
Ankara, Pegem Akademi, 2021
62021
The analysis of the relation between social studies and primary school teachers' levels of liking of children and their job satisfaction in terms of diverse variable
M Faiz, M Körükcü, O Karadeniz
Journal of Human Sciences 13 (3), 4861-4875, 2016
62016
A Study of Developing Multicultural Awareness in Teacher Education: Watch, Write and Talk a Movie
O Karadeniz, A İncirci
Journal of Education and Practice 7 (34), 81-90, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20