Yelda Aydin Turk
Title
Cited by
Cited by
Year
Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı / Planning and Design of Urban Areas
Ş Aydemir, S Erkonak Aydemir, D Beyazlı, N Ökten, AM Öksüz, C Sancar, ...
90*2004
Kentsel Kimlik / Urban Identity
M Ocakçı, Y Aydin Turk
Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, 226-228, 2012
21*2012
Planning - Design Training and Universal Design
Y Aydin Turk
Procedia - Social and Behavioral Sciences 141, 1019-1024, 2014
152014
Students Exploration on Campus Legibility
Y Aydin Turk, B Karadeniz, A Özyavuz
Procedia - Social and Behavioral Sciences 197, 339-347, 2015
112015
Air Pollutants and Its Effects on Human Healthy: The Case of the City Trabzon
Y Aydin Turk, M Kavraz
Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies, 251-268, 2011
102011
Kentsel Gelişme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü: Trabzon Örneği / Urban Development and Transformation of City Centers: A Model Trabzon
Y Aydin Turk
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Master Programı, 2001
5*2001
The Relation Between Some Meteorological Factors and Air Pollutants in Trabzon City
Y Aydin Turk, M Kavraz
Fresenius Environmental Bulletin 19 (4 A), 721-729, 2010
42010
Emerging Places: Transformation of Housing Areas in Trabzon
B Karadeniz, Y Aydin Turk
CPUD'16 International City Planning and Urban Design Conference, 118-128, 2016
3*2016
Transformation in Retailing Behaviour, Patterns and Spatial Settings: The Case of The City of Trabzon
Y Aydin Turk, Ş Aydemir
European Planning Studies 18 (4), 653-664, 2010
32010
Kentsel Tasarım / Urban Design
Y Aydin Turk
Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, 255-258, 2012
2*2012
İlkokul Bahçelerinde Davranış Haritaları Bağlamında Mekansal ve İşlevsel Bir Analiz: Trabzon Örneği / A Spatial Functional Analysis in The Context of Behavioral Maps in Primary …
B Karadeniz, A Özyavuz, Y Aydin Turk, G Topaloğlu, Z Yılmaz Bayram
Journal of History Culture and Art Research 7 (3), 649-667, 2018
12018
Evaluating The Developmental Process of The Zoning Regulations in Turkey in Terms of Urban Design
Y Aydin Turk
4th International Urban Design Congress - Towards A Charter of Urban Design …, 2009
1*2009
Kadınlara Özel Bir Kamusal Alan: Yalvaç Mahalle Fırınları/ A Public Sphere Pertaining to Women: Neighborhood Bakeries of Yalvac
Y Aydin Turk, S Mollayakupoglu
SEFAD- Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2021
2021
Geçmişten Günümüze Zanaat ve Zanaat Mekânları: Trabzon Kenti Örneği/ Craft and Craft Spaces From the Past to the Present: Example of Trabzon City
N Seymen Aksu, Y Aydin Turk
Art-Sanat Dergisi, 317 - 345, 2021
2021
Suya Duyarlı Kentsel Tasarım/ Water Sensitive Urban Planning
Y Aydin Turk
3rd International Water and Health Congress, 187-191, 2019
2019
Bir Kültür Bileşeni Olarak Zanaat ve Mekan / Craft and Spaces As A Cultural Component
N Seymen, Y Aydin Turk
CRAFTARCH’18 International Art Craft Space Congress - Revitalizing Art Craft …, 2018
2018
Öğrencilerin Hayallerindeki Okul Bahçeleri ve Katılımcı Tasarım Yaklaşımı
G Topaloğlu, Y Aydin Turk, A Özyavuz, B Karadeniz, T Erdoğan, M Bıyık, ...
Mühendislik ve Mimarlık Çalışmaları 2018, 27-32, 2018
2018
Öğrencilerin Okul Bahçelerinin Kullanımının Davranış Haritaları İle İncelenmesi
B Karadeniz, Y Aydin Turk, A Özyavuz, G Topaloğlu, Z Yılmaz Bayram, ...
Mühendislik ve Mimarlık Çalışmaları 2018, 33-39, 2018
2018
Discourses and Outcomes: Marketing of Housing Projects in Trabzon
Y Aydin Turk, B Karadeniz
Online Journal of Art and Design 6 (4), 53-72, 2018
2018
Housing Projects in Trabzon: Marketting Discourses and Physical Environmental Features / Trabzon’da Konut Projeleri: Pazarlama Söylemleri ve Fiziksel Çevre Özellikleri
Y Aydin Turk, B Karadeniz
Journal of Balikesir University Institute of Science and Technology 20 (1 …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20