Follow
Aslı Koçulu
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları ile çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Koçulu
Akdeniz Üniversitesi, 2018
312018
Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
M Doğru, N Şeren, A Koçulu
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (12), 464-472, 2017
18*2017
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 2018 Fen Öğretim Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: SWOT Analizi
A Koçulu, Ş Girgin, B Coştu
2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, ss. 52-54, 2019
52019
An Investigation about Primary School Teachers’ Self-Efficacy Perception related to Technology Use From the Point of Variables
M Doğru, N Şeren, A Koçulu
ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, ss.56, 2017
42017
The Effect of STEM Education on Pre-Service Science Teachers’ Perceptions of 21st Century Skills and Competences and Problem Solving Skills
A Koçulu, MS Topçu, A Çiftçi
Open Journal For Educational Research (OJER) 6 (2), 165-172, 2022
32022
The Effect of E-STEM Education on Students’ Perceptions and Engineering Design Process about Environmental Issues
A Koçulu, Ş Girgin
World Journal of Education 12 (6), 49-55, 2022
32022
Developing Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy for STEM Practices through STEM Education
MS Topçu, A Koçulu
European Conference on Educational Research (ECER),Geneve,İsviçre, ss.200, 2021
32021
Socio-scientific Issues in Education for Sustainable Development
A Koçulu, MS Topçu
Different Perspectives on Environmental Education, 135-145, 2021
22021
Examining the Relationship between Pre-service Science Teachers' Awareness about Sustainable Development and Attitudes and Behaviours toward Environmental Issues
A Koçulu, H Sert
VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, ss.7, 2019
22019
Development and Implementation of a Sustainable Development Goals (SDGs) Unit: Exploration of Middle School Students’ SDG Knowledge
A Koçulu, MS Topçu
Sustainability 16 (2), 581, 2024
12024
Raising Students’ Sustainable Living Awareness through Education for Sustainable Development
A Koçulu, MS Topçu
NAAEE 2023- North American Association for Environmental Education-20th …, 2023
2023
The Effect of Environmental Education Course on Pre-service Science Teachers’ Attitudes toward Sustainable Development
A Koçulu, MS Topçu, M Arslan
ESERA 2023 - 15th Biennial Conference of the European Science Education …, 2023
2023
The Effect of Interdisciplinary Science Teaching Course on Pre-service Science Teachers' Integrative STEM Teaching Intentions
A Koçulu, MS Topçu, M Arslan
ESERA 2023-15th Biennial Conference of the European Science Education …, 2023
2023
Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ Awareness about Sustainable Development Goals
A Koçulu
4. International Liberty Interdisciplinary Studies Conference, New York …, 2023
2023
Development of the Sustainable Development Goals Unit for Middle School Students
A Koçulu, MS Topçu
EJER 2023-10. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara …, 2023
2023
Exploration of Pre-Service Science Teachers’ Engineering Design Performance Development
A Koçulu, MS Topçu
European Journal of Education Studies 9 (10), 46-54, 2022
2022
Revealing Pre-service Teachers’ Mind Maps on STEM Education through STEM Images
A Koçulu, Ş Girgin, Ü Umdu Topsakal
International Journal of Progressive Education 18 (5), 319-337, 2022
2022
Using STEM Education to Promote Pre-Service Science Teachers’ Critical Thinking Dispositions
A Koçulu, MS Topçu
European Conference on Educational Research (ECER) , Geneve, İsviçre, ss. 199, 2021
2021
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ile Kimya Laboratuvarı Endişeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
A Koçulu
14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Burdur, ss.122, 2021
2021
Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik İlgilerine Etkisi
A Koçulu
14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Burdur, ss. 194, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20