Deniz Koçak Ertürk
Deniz Koçak Ertürk
Ankara Hacı Bayram Veli University
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Assessing Euro 2020 strategy using multi-criteria decision making methods: VIKOR and TOPSIS
H Ture, S Dogan, D Kocak
Social Indicators Research 142 (2), 645-665, 2019
212019
MULTIMOORA yöntemi ile ülke riski değerlendirmesi
H Türe, D Koçak, S Doğan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (3), 824-844, 2017
112017
Klasik ve bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ve uygulama
D Koçak
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
52016
Network modeli ile ağ analizi için çok kriterli karar verme yöntemleriyle karşılaştırmalı çözüm
D Koçak, YE Çoğurcu
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 1 (1), 1-42, 2015
52015
Efficiency measurement with network DEA: An application to sustainable development goals 4
D Koçak, H Türe, M Atan
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (3), 415-435, 2019
32019
Avrupa Birliği 2020 Stratejisi ve Türkiye
H Türe, S Doğan, D Koçak
Gazi Kitabevi, 2018
32018
Analitik ağ süreci yöntemi ile gençlerde madde bağımlılığı ve erken uyarı sistemine ilişkin bir uygulama
M Atan, H Türe, D Koçak
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 103-112, 2016
32016
Green growth dynamics in OECD countries: An application of grey relational analysis
D Koçak
Grey Systems: Theory and Application, 2020
12020
Yönetişim göstergeleri doğrultusunda ülkelerin performanslarının değerlendirilmesi
MA Özer, D Koçak, H Türe
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2020
12020
GAP, DAP, DOKAP ve KOP eylem planları kapsamındaki illerin teşvik politikalarının değerlendirilmesi
D Koçak
Verimlilik Dergisi 2, 193-203, 2021
2021
Ülkelerin yükseköğretim performanslarının bulanık c-ortalamalar kümeleme algoritması ile değerlendirilmesi
A Çalışkan, D Koçak, Y Ertürk
Üniversite Araştırmaları Dergisi 4 (1), 1-7, 2021
2021
Bölgesel kalkınma perspektifinden işgücü hareketliliğinin değerlendirilmesi: Dirençli temel bileşenleri analizi uygulaması
D Koçak, Y Ertürk, M Atan
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 10 (2), 353-370, 2020
2020
Türkiye'de bölgelere göre teşvik politikalarının kamu maliyesi çerçevesinde analizi: WASPAS uygulaması
Y Ertürk, S Şahin, D Koçak
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 55 (3), 1911-1925, 2020
2020
Kamu mali yönetimi kapsamında çok değişkenli gri tahmin modeli ile vergi gelirleri tahmini
H Ünsal, A Çalışkan, D Koçak, Y Ertürk
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2020
2020
Support vector machines and logistic regression analysis on predicting financial distress model
S Doğan, D Koçak, M Atan
Proceedings Book, 292-295, 2019
2019
Performance evaluation using the discrete choquet integral: Higher education sector
SN Sülkü, D Koçak
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (1), 138-153, 2019
2019
Lise gençliğinde madde bağımlılığının çok kriterli karar modeli ile değerlendirilmesi
D Koçak, M Atan
Alphanumeric Journal 5 (1), 55-70, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17