SİBEL BAYAR
SİBEL BAYAR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Veri zarflama analizi kullanılarak liman verimliliğinin ölçülmesi: Türk limanlarından bir örnek
S Bayar
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma …, 2005
162005
Comparison of different ship emission estimation methodologies for annual emission footprint and reduction techniques of a bulk carrier
L Bilgili, U ÇELEBİ, G Alkan, S Caglak, G Koralturk
82014
The impact of seaport investments on regional economics and developments
SB ÇAĞLAK, G AYDIN, G ALKAN
International Journal of Business and Management Studies 3 (2), 333-339, 2011
72011
LNG As Ship Fuel For SOx Emission Reduction Target In The Sea Of Marmara
D PEKŞEN, G ALKAN, S Bayar, M Yildiz, G ELMAS
32016
Bulanık çevre ortamında Monte Carlo simülasyonu ile denizyolu lojistiği fiyatlandırma süreç analizi
S Bayar, A Ercan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22-40, 2020
12020
The Implementation of Maritime Labour Convention in the Ship Management: A Case Study on Risk Management On-Board
ŞS İRTEM, S BAYAR, G ALKANP
International Journal of Operations and Logistics Management 4, 253-267, 2015
12015
Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye‟ nin Limancılık Politikası
S Bayar, S ĠNCAZ, G Alkan
Gemi Makineleri ĠĢletme Mühendisleri III Ulusal Sempozyumu 17, 2007
12007
Foreign Investments In Turkish Transportation Sector
SB CAGLAK, G AYDIN, G ALKAN
International Journal of Business and Management Studies 4 (1), 151-160, 0
1
Bulanık PERT Yöntemiyle Lojistik İç Taşıma Süreç Analizi
S Bayar, A Ercan
Alanya Akademik Bakış 5 (1), 211-230, 2021
2021
BULANIK ÇEVRE ORTAMINDA MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE DENİZYOLU LOJİSTİĞİ FİYATLANDIRMA SÜREÇ ANALİZİ.
S BAYAR, E AKAN
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2020
2020
The Assessment of the Oil Spillage Responding Operations
S Bayar, ŞS İrtem, G Elmas, M Yıldız, G Alkan
Management and Administrative Sciences Review 5 (1), 60-71, 2016
2016
As a New Issue in Marine Industry-Maritime Labour Convention
ŞS İrtem, S Bayar, M Yıldız, G Elmas, G Alkan
Management and Administrative Sciences Review 5 (1), 13-25, 2016
2016
RISK ANALYSIS IN MARITIME LOGISTICS OPERATION PROCESS BY APPLYING DEMATEL METHOD
S BAYAR, E AKAN
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES, 159, 0
THE MOMENT INTEGRATED SOLUTION METHOD IN MULTI–CRITERIA DECISION–MAKING
E Akan, S Bayar, G Elmas
International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications, and …, 0
PERT Simülasyon Yöntemiyle Denizyolu Lojistiği İhracat Süreç Analizi
S BAYAR, A Ercan
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2), 1053-1069, 0
YÜKSEK LİSANS TEZİ
VZAK LİMAN, V ÖLÇÜLMESİ, TLBİR ÖRNEK
TÜRK LİMANCILIK SEKTÖRÜ RAPORU (2006)
N Akten, G Alkan, YDDB Koldemir, YMKM Yıldız, YMA Sancaklı, ...
THE EFFECTS OF E-COMMERCE ON SUPPLY CHAIN IN TURKEY
G AYDIN, SB ÇAĞLAK, G ALKAN
International Journal of eBusiness and eGovernment Studies 3 (2), 59-68, 0
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN EĞİTİM HİZMETİNİN KALİTESİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ROLÜNE İLİŞKİN BİR İNCELEME: YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ1 Öz
ÖGDM YORULMAZ, ÖGM ÖZKAN, S BAYAR, G ALKAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19