Takip et
Abdulkadir DEVELİ
Abdulkadir DEVELİ
Bilinmeyen bağlantı
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de birincil enerji kullanimi, üretimi ve Gayri Safi Yurt İçi Hasila (Gsyih) arasindaki ilişki
Ö Korkmaz, A Develi
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (2), 1-25, 2012
1342012
ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ SORUNLAR BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİNİN KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
BN Kavas, A Develi
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 84-112, 2020
442020
The relationship between oil prices, oil imports and income level in Turkey: Evidence from Fourier approximation
MS Gorus, O Ozgur, A Develi
OPEC Energy Review 43 (3), 327-341, 2019
162019
Dış ticarete giriş: Ders notları
A Atabey, TB Saraç, A Develi
Efil Yayınevi, 2011
142011
Dış ticarete giriş
A Atabey, TB Saraç, A Develi
Atlas Kitabevi, 2006
112006
TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN KAYIT DIŞI İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ç Kavas, A DEVELİ
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 4-23, 2020
92020
Engelli bireylerin erişilebilirlik sorunu: destekler, eksiklikler
B BEKTAŞ, A DEVELİ
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3), 179-191, 2020
72020
İŞ YAŞAMINDA BİR RİSK: MOBBİNG ÜZERİNE MİNÖR BİR İNCELEME
D Özalpyıldız, A Develi
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3), 107-121, 2020
42020
İKTİSAT POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TEK PARTİ DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA SOSYAL POLİTİKA HEDEFLERİ (1923-1939)
F Özdoğan, A Develi
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3), 4-36, 2020
32020
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE MİKRO BİR ANALİZ
B İLGÜN, A DEVELİ
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 110-123, 2020
32020
The Effect of Covid-19 Pandemia on women’s healthcare employees in the context of problems in working life
B Nakışci̇ Kavas, A Develi
International Anatolian Journal of Social Sciences 4 (2), 84-112, 2020
32020
The importance of nuclear energy for Turkey’s sustainable development
A Develi, O Yılmaz, A Durmaz
Economic and Environmental Studies 11 (3), 249-263, 2011
32011
İstihdam Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Ankara Örneği
EG ÇEVİK, A DEVELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (3), 1139-1179, 2022
22022
Dijitalleşmenin İş Performansı, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri 1
BK Uzkurt, M Atan, A Develi
Third Sector Social Economic Review 57 (3), 1682-1700, 2022
22022
ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ SORUNLAR BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİNİN KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
B NAKIŞCİ KAVAS, A DEVELİ
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 84-112, 2020
22020
TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARININ YANSIMALARI
F BOLAT, A DEVELİ
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 4-29, 2020
22020
Economic regulatory reform in the natural gas market in Turkey: accession to the European Union and future gas projects
Z Karaçor, A Develi
Insight Turkey, 60-72, 2007
22007
TÜRKİYE’NİN REFAH REJİMLERİ ARASINDAKİ YERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
A Develi, YB Özyalçın
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (24), 221-246, 2022
12022
Sosyal politika bağlamında acil sağlık hizmeti sunucularında mesleki tükenmişlik ve iş doyumu ilişkisinin incelenmesi
Ö BAĞLAR, A DEVELİ
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi 2 (2), 135-150, 2021
12021
Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede İş Kulüpleri Örneği
A Develi, Ö Öztürk
Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2), 69-95, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20