Follow
Osman Kürşat Yorgancı
Osman Kürşat Yorgancı
Other namesOsman Kürşat
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sekizinci sınıf Türkçe dersi ortak sınavı sorularının öğretim programına göre değerlendirilmesi
OK Yorgancı
Gazi Üniversitesi, Ankara, 2015
192015
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde podcast (sesli yayın) kullanımının üretici dil becerilerine etkisi
OK Yorgancı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
132021
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için B1 düzeyi yazma becerisi dereceli puanlama anahtarı geliştirme çalışması
OK Yorgancı, B Baş
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 9 (1), 67-80, 2021
92021
Öğrenci yapısı podcast (ses yayını) oluşturma süreçlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma ve yazma becerisi ile bu becerilerdeki öz yeterliliklerine etkisi
OK Yorgancı, B Baş
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 256-283, 2022
32022
Ortaokul öğrencilerinin okuma tercihleri
OK Yorgancı
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 78-94, 2022
22022
Dil Bilinci ile Millî Kimlik İlişkisi
AF Arıcı, ME Sallabaş, OK Yorgancı
"MİLLÎ" EĞİTİM ÜZERİNE YAZILAR, 35-43, 2019
22019
Ortaokul Öğrencileri İçin Bilgilendirici Metin Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Çalışması.
Y Taşkın, OK Yorgancı, MÖ Harmankaya
Turkish Studies-Language & Literature 18 (3), 2023
12023
Türkçe Eğitimi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri
OK Yorgancı
Ana Dili Eğitimi Dergisi 10 (1), 177-198, 2022
12022
PISA Okuma Yeterlilikleri Çerçevesinde LGS Türkçe Soruları
OK Yorgancı, MÖ Harmankaya
Ana Dili Eğitimi Dergisi 11 (4), 951-974, 2023
2023
Opinions of Foreign Convicts Learning Turkish in Penal Institutions on Learning Turkish
BA Atila, OK Yorgancı, MÖ Harmankaya
Journal of Human and Social Sciences 6 (Education Special Issue), 1-27, 2023
2023
Readability of Advanced Level Turkish Textbooks Designed for Foreigners: The Case of Anahtar-Turkish Textbook.
OK YORGANCI
International Online Journal of Educational Sciences 15 (4), 2023
2023
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dilekçe yazma bece-rilerinin incelenmesi
OK Atıf Yorgancı, MÖ Harmankaya, Y Taşkın
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 10 (36), 486-510, 2023
2023
Dijital Technological Competencies of Lecturers Teaching Turkish as a Foreign Language
OK Yorgancı, B Baş
İnternational Online Journal of Educational Sciences 12 (4), 1125-1136, 2022
2022
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Eğitimi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri
OK Yorgancı
International Journal of Languages’ Education and Teaching 10 (1), 280-302, 2022
2022
8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DERS KİTAPLARINA ALINACAK METİNLERİN NİTELİKLERİ (DKAMN) BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
OK Yorgancı
International Journal of Language Academy 10 (1), 88-98, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15