Mehmet Tahir Alp
Mehmet Tahir Alp
Assoc. Prof of Limnology, Mersin University. Fisheries Faculty
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins
E Mantzouki, M Lürling, J Fastner, L de Senerpont Domis, E Wilk-Woźniak, ...
Toxins 10 (4), 156, 2018
762018
Relationship of algae to water pollution and waste water treatment
B Sen, MT Alp, F Sonmez, MAT Kocer, O Canpolat
Chapter 14, 335-54, 2013
372013
Determination of heavy metal levels in sediment and macroalgae (Ulva sp. and Enteromorpha sp.) on the Mersin coast.
MT Alp, O Ozbay, MA Sungur
Ekoloji 21 (82), 47-55, 2012
202012
Isolation and identification of a new acetildenafil analogue used to adulterate a dietary supplement: dimethylacetildenafil
ALİH GÖKER, M Coşkun, M Alp
Turkish Journal of Chemistry 34 (2), 157-164, 2010
182010
A study on the amount of plant nutrients and organic matters carried into the Hazar Lake (Elazığ-Türkiye)
B Şen, MT Alp, F Özrenk, Y Ercan, V Yıldırım
Journal of the Mediterranean Scientific Association of Environmental …, 1999
171999
Water quality of surface waters in lower Euphrates Basin (Southeastern Anatolia, Turkey).
MT Alp, MAT Kocer, B Sen, O Ozbay
Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (18), 2412-2421, 2010
142010
Hazar Gölü’ne boşalan akarsuların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
B Şen, MAT Koçer, MT Alp
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (1), 241-248, 2002
142002
Heavy metal levels in Cladophora glomerata which seasonally occurrence in the Lake of Hazar.
MT Alp, B Șen, Ö Özbay
Ekoloji 20 (78), 13-17, 2011
112011
Studies on growth of marine microalgae in batch cultures: I. Chlorella vulgaris (Chlorophyta)
B Sen, MT Alp, MAT Kocer
Asian J. Plant Sci 4 (6), 636-638, 2005
112005
Hazar Gölü’ne Dökülen Kürk Çayı’nın (Elazığ) Epipelik Diyatom Florası
V Yıldırım, B Şen, AK Çetin, MT Alp
FÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 15 (3), 329-336, 2003
112003
Studies on Growth of Marine lVIicroalgae in Batch Cultures: II. Isochrysis galbana (Haptophyta)
B Sen, MT Alp, MAT Kocer
Asian Journal of Plant Sciences 4 (6), 639-641, 2005
102005
Studies on growth of marine microalgae in batch cultures: III. Nannochloropsis Oculata (Eustigmatophyta)
B Sen, MAT Kocer, MT Alp, H Erbas
Asian Journal of Plant Sciences, 2005
102005
A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins
E Mantzouki, J Campbell, E Van Loon, P Visser, I Konstantinou, ...
Scientific data 5 (1), 1-13, 2018
92018
Göl trofik durum indeksleri
B Şen, MAT Koçer, MT Alp
XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5, 2003
92003
Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin İncelenmesi
Ö Özbay, MZL Göksu, MT Alp
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 23 (1), 31-39, 2011
82011
Suspended sediment forecasting by artificial neural networks using hydro meteorological data
HK Cigizoglu, M Alp
World Water & Environmental Resources Congress 2003, 1-8, 2003
72003
Physical and chemical properties of rivers drained into Lake Hazar
B Sen, MAT Koçer, MT Alp
J. Eng. Sci 14, 241-248, 2002
72002
Berdan Çayı (Tarsus-Mersin) Sedimentinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
Ö Özbay, M Göksu, MT Alp, MA Sungur
Ekoloji Dergisi 22 (86), 68-74, 2013
62013
A study on the seasonal periodicity of diatoms with relation to silica in the phytoplankton of a dam lake in Turkey.
MT Alp, B Sen
Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (14), 1983-1989, 2010
62010
Pollution and siltation effects of the running waters on Lake Hazar and restoration practice to minimize these threats
B Şen, MAT Koçer, Ö Canpolat, MT Alp, İ TÜRKGÜLÜ, F SÖNMEZ
International Congress on River Basin Management 1, 308-318, 2007
62007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20