Follow
Semra Altıngöz Zarplı
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu bütçelemesinde yeni bir yaklaşım olarak katılımcı bütçeleme: Türkiye’de belediyelere yönelik bir araştırma
SA Zarplı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2022
92022
Emlak vergisi ve belediye gelirleri içindeki payı
S Altıngöz
82011
Objektif vergi yükü ve algılanan vergi yükü ilişkisi: Trabzon ili örneği
H Kurucan, SA Zarplı
Anadolu Strateji Dergisi 4 (2), 85-98, 2022
32022
Değerli Konut Vergisinin Belediye Vergileri ile Karşılaştırmalı Olarak ve Özellik Arz Eden Durumları Çerçevesinde İncelenmesi
Ş Ekeryılmaz, SA Zarplı
OPUS International Journal of Society Researches 18 (44), 8362-8388, 2021
12021
E-BÜTÇELEME UYGULAMALARININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESĠ
SA ZARPLI
Sosyal Bilimlerde E-Uzantılı Kavramlar-Cemalettin HATİPOĞLU, 133, 2021
2021
Participatory Budgeting Concept in Turkey and a Comparative Research of Students: The Case of the Bilecik Şeyh Edebali University
S ALTINGÖZ ZARPLI, Y ACAR
33th International Public Finance Conference, 2018
2018
Sultan Galiyev s Idea as a Natioanalist Socialist Theory and Its Effects on Turkish Left
AZS Zarplı Çağdaş
“2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society'', 2016
2016
The Role Of Property Taxes İn The Financing Of Local Government Case Of Turkey
S ALTINGÖZ
Global Journal on Humanities and Social Sciences 4 (4), 2016
2016
OSMANELİDEN 21. YÜZYILI OKUMAK
B KİTABI
2016
Türkiye'de Genel Bütçe Dengesi Ve Enflasyon: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
SA Zarplı
Maliye ve Finans Yazıları, 263-276, 0
Avrupa ve Orta Asya Bağlamında Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı
SA Zarplı
OPUS International Journal of Society Researches 15 (26), 4623-4643, 0
Kamu Alacaklarının Korunmasında Hükümsüz Sayılan Tasarruflar ve Tasarrufun İptali Davası
SA Zarplı, A Duran
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 323-332, 0
SOSYAL BİLİMLERDE E-UZANTILI KAVRAMLAR
A GÖKSU, C HATİPOĞLU, C ERKARA, G KOCA, HN TİRYAKİ, İM ALTAN, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13