Burak SÜRMEN
Burak SÜRMEN
kmu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The classification of coastal dune vegetation in Central Black Sea Region of Turkey by numerical methods and EU habitat types
SU Agır, HG Kutbay, F Karaer, B Surmen
Rendiconti Lincei, 1-8, 2014
192014
Salıpazarı ve Çevresinde (Samsun/Türkiye) Doğal Olarak Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri
E DEMİR, B SÜRMEN, Ö Harun, HG KUTBAY
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7 (2), 68-78, 2017
122017
Plant diversity along coastal dunes of the Black Sea (North of Turkey)
SU Agır, HG Kutbay, B Surmen
Rendiconti Lincei, 1-11, 2016
122016
The classification of some plants subjected to disturbance factors (grazing and cutting) based on ecological strategies in Turkey
DD Kılıç, HG Kutbay, B Sürmen, R Hüseyinoğlu
Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 29 (1), 87-102, 2018
102018
Ellenberg’s indicator values for soil nitrogen concentration and pH in selected swamp forests in the Central Black Sea region of Turkey
B Sürmen, HG Kutbay, DD Kilic, R Huseyinova, M Kilinc
Turkish Journal of Botany 38 (5), 883-895, 2014
92014
The effects of erosion and accretion on plant communities in coastal dunes in north of Turkey
SU Agır, HG Kutbay, B Surmen, E Elmas
Rendiconti Lincei, 1-22, 2017
82017
Samsun İli Çayır ve Mera Alanlarında İstilacı Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının Belirlenmesi
M SÜRMEN, T YAVUZ, B SÜRMEN, HG KUTBAY
Turkish Journal of Weed Science 18 (1), 1-5, 2015
82015
The determination of rare species and risk categories in Nebyan Mountain (Samsun/Turkey)
Hamdi Güray KUTBAY, Burak SÜRMEN, Dudu Duygu KILIÇ, Ali İMAMOĞLU
Biological Diversity and Conservation 7 (2), 73-77, 2014
6*2014
Nutrient concentrations and nutrient ratios of Rhododendron pontificum litter along an elevational gradient
A Horuz, HG Kutbay, M Dizman, A Tutar, D Kilic, H Yilmaz, B Surmen
Ekoloji 23 (91), 1-7, 2014
62014
Determination of ellenberg's indicator values along an elevational gradient in central black sea region of Turkey
HG Kutbay, B Sürmen
Univ Kebangsaan Malaysia, 2013
62013
Parasitic angiosperm plants of Turkey
B SÜRMEN, HG KUTBAY, H YILMAZ
Journal of the Institute of Science and Technology 5 (4), 17-24, 2015
52015
Species co-occurence in coastal dunes in North of Turkey
SU Agır, HG Kutbay, B Surmen
Rendiconti Lincei, 1-8, 2016
42016
SEASONAL AND ALTITUDINAL CHANGES IN LEAF NUTRIENT CONCENTRATIONS OF HEDERA HELIX L. (ARALIACEAE)
A DOĞAN, E YALÇIN, B SÜRMEN, HG KUTBAY
Revue d’Ecologie (Terre et Vie) 70 (2), 2015
42015
Foliar nitrogen and phosphorus resorption in an undisturbed and Pinus pinaster Ait. planted forests in northern Turkey
H Yilmaz, HG KutbaY, DD Kilic, B Surmen
Revue d'écologie, 2014
42014
Rare dune plant species in Samsun Provience, Turkey
B SÜRMEN, ULU Şenay, HG KUTBAY
Anatolian Journal of Botany 3 (2), 34-39, 2019
3*2019
Comparison of Leaf Traits (SLA And LMA) on Different Populations of Alcea apterocarpa
B Sürmen, HG Kutbay, A Çakmak, H Yılmaz
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 44 (2), 125-131, 2016
32016
Foliar resorption in nitrogen-fixing and non-fixing species in a swamp forest in northern Turkey
B Sürmen, HG Kutbay, DD Kiliç, M Sürmen
Revue d'écologie, 2014
32014
Parazit Çiçekli Bitkilerin Gelişimi ve Hayat Tipleri
B SÜRMEN, HG KUTBAY, H YILMAZ
Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4 (2 …, 2014
32014
Orta Karadeniz (Samsun/TÜRKİYE) Çayır ve Meralarında Avena sativa L.'nın İstilacı/Yabancı Tür Olarak Değerlendirilmesi
M SÜRMEN, T YAVUZ, B SÜRMEN, HG KUTBAY, Ö TÖNGEL, H YILMAZ
 ANADOLU DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ 4 (2), 7-13, 2013
32013
Foliar resorption in a nitrogen-fixing Alnus glutinosa L. and non-fixing Acer campestre L. in swamp forest of Hacıosman Nature Protection Area (Samsun/Turkey).
B Sürmen, HG Kutbay, DD Kılıç
BİBAD, Biyoloji Bilimleri Araștırma Dergisi 5 (1), 13-19, 2012
3*2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20