Follow
mail kyoldas
mail kyoldas
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Taşlıcalı Yahya Bey Şah-u Geda (inceleme-metin)
K Yoldaş
İnönü Üniversitesi, 1993
101993
El-ferec Ba’de’ş-Şidde
H Kavruk, S Çaldak, K Yoldaş
C. I, Kubbealtı Yayıncılık Malatya, 2000
92000
Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev'i (İnceleme-metin)
K Yoldaş
İnönü Üniversitesi, 1998
91998
Neşatî, Şerh-i Müşkilât-i Bazı Ebyât-ı Urfî
S Çaldak, K Yoldaş
Kubbealtı Yay., Malatya, 2000
82000
ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ DÎVÂNI'NDA AŞK ŞARABI
K Yoldaş
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 139-152, 2009
52009
XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Sâbir Pârsâ:(Hayatı ve Eserleri)
K Yoldaş
İlmi Araştırmalar, 125-134, 2003
42003
El-ferec ba'de'ş-şidde: karşılaştırmalı metin
S Çaldak, H Kavruk, K Yoldaş
Kubbealtı Yayıncılık, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7