Follow
Emine Yeniterzi
Emine Yeniterzi
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Verified email at uskudar.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Divan şiirinde na't
E Yeniterzi
(No Title), 1993
1801993
Klasik Türk şiirinde ülke ve şehirlerin meşhur özellikleri
E Yeniterzi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 301-334, 2010
1262010
Anadolu Türk edebiyatında ahlakî mesnevîler
E Yeniterzi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 433-468, 2007
652007
Türk Edebiyatında Na’tlar
E Yeniterzi
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993
61*1993
Mevlânâ Celâleddin Rûmî
E Yeniterzi
(No Title), 2006
492006
DİVAN ŞİİRİNDE SAĞLIK VE HASTALIKLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (4), 87-103, 1999
461999
DÎVAN ŞİİRİNDE ÖLÜME DAİR BAZI HUSUSLAR
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-139, 1999
421999
Metin şerhiyle ilgili görüşler
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (5), 59-71, 1999
351999
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
E Yeniterzi, DŞ Na’t
Birinci Baskı, Ankara, 1993
321993
Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlânâ
E Yeniterzi
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008
302008
Ahmed-i Dâî’nin Vasiyyet-i Nûşirevân adlı mesnevisi
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1-25, 2006
282006
Behiştî'nin Heşt behişt mesnevîsi:(inceleme-metin)
E Yeniterzi
Kitabevi, 2001
272001
Na ‘t (Türk Edebiyatı)
E Yeniterzi, DŞ Na't
Diyanet İslâm Ansiklopedisi, 436-437, 2006
252006
Divan Şiirinde Hz. Peygamber'in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî
E Yeniterzi
TDV Kutlu Doğum Haftası II, 1-7, 1992
251992
Türk Edebiyatında Na’tlara Dair
E Yeniterzi
Türkler Ansiklopedisi 11, 762-767, 2002
242002
Divan şiirinde gazel redifli gazeller
E Yeniterzi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1-10, 2005
212005
Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni
A Kavaklıyazı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
152010
TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM FÜTÜVVET-NÂMELER
E Yeniterzi
Görsellerin yayın hakkı dijital ortamda yayınlamaya uygun olmayanlar …, 1964
151964
Klasik Türk Edebiyatı Ahlâkî Mesnevîlerinde Mevlâna’dan İzler
E Yeniterzi
Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlana ve Mevlevilik Ulusal Sempozyumu …, 2007
142007
On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir Şair: Meşâmî
E Yeniterzi
Türk Dili 591, 317-328, 2001
142001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20