Follow
murat cetin
murat cetin
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The investigation of groove geometry effect on heat transfer for internally grooved tubes
K Bilen, M Cetin, H Gul, T Balta
Applied Thermal Engineering 29 (4), 753-761, 2009
2602009
The use of hazelnut oil as a fuel in pre-chamber diesel engine
M Cetin, F Yüksel
Applied thermal engineering 27 (1), 63-67, 2007
712007
Emission characteristics of a converted diesel engine using ethanol as fuel
M Çetin, F Yüksel, H Kuş
Energy for Sustainable Development 13 (4), 250-254, 2009
352009
A fuzzy diagnosis and advice system for optimization of emissions and fuel consumption
Y Kilagiz, A Baran, Z Yildiz, M Çetin
Expert Systems with Applications 28 (2), 305-311, 2005
302005
Erzincan’da doğal gaz kullanımının hava kalitesine etkisi
M Çetin, OK Demirci
Erzincan University Journal of Science and Technology 9 (1), 8-18, 2016
152016
EU education project of effects on auto mechanics in terms of health, safety and environmental sensitivity
M Cetin
Energy Educ Sci Technol Part B 4, 87-96, 2012
122012
The emission of characteristics LPG-ethanol blend as a fuel in a SI Engine
M Cetin
Energy Education Science and Technology Part A-Energy Science and Research, 2011
112011
Kaplamasız Sermet Takımla Aısı 6150 Çeliğinin Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
M Çetin, M Bilgin, HB Ulaş, A Tandıroğlu
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 1 (1), 168-176, 2011
82011
Sürekli eğitim merkezlerinin illerimizdeki hizmet sektörü ve yerel ekonomilerin gelişimine etkileri
M Çetin, K Orman
Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısı 30, 2010
72010
Erzincan’ın biyodizel yakıt amaçlı tarımsal üretim potansiyeli
M Çetin, H Kuş
V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri …, 2009
72009
Erzincan meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik algısı ve girişimcilik profili
M Çetin
Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 (3), 570-590, 2013
62013
Erzincan şehir merkezinde motorlu taşıt emisyonları kaynaklı hava kirliliği düzeyinin araştırılması
TO Ergüder
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
42019
Çevre ve su kirliliğinde makine yağları, çevre etkileri ve çözüm önerileri
M ÇETİN
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 41-47, 2011
32011
Energy And Emission Analysis in the Highway TransportationSector of Turkey
M Çetin
Journal of Research in Mechanical Engineering 3 (5), 17-24, 2017
22017
Role of EU Grant Projects in Employment, Sectoral Employment and Innovation in Auto Repairing, Young Generations and New Horizons Project Case
M Çetin
12021
Erzincan’da Motorlu Taşıtlar Tarafından Atmosfere Bırakılan Egzoz Emisyonları ve Tahmini Miktarlarının Belirlenmesi
M ÇETİN, TO ERGÜDER
Erzincan University Journal of Science and Technology 13 (3), 1403-1412, 2020
12020
Atasözlerimiz ve Deyimlerimizde Girişimcilik
M ÇETİN
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 4 (7), 13-24, 2020
12020
Üniversite-Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İnovasyon
M Çetin, A Tandıroğlu
Ekim, 2017
12017
The role of the chemical sciences training on the emission control systems in vehicles
M Cetin, OK Demirci
Education Journal 4 (1), 20, 2015
12015
BİYOETANOL YAKITLARIN EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİ VE ERZİNCAN’IN BİYOETANOL YAKIT ÜRETİM POTANSİYELİ
M Çetin, H Kuş
Erzincan University Journal of Science and Technology 3 (1), 19-35, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20