sultan salur
sultan salur
Verified email at sinop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Political Economy of Taxation
SH Akdede, S Salur, İ Kitapcı, S Çevik, R Kılıç, T Türgay, F Turna, ...
IJOPEC Publication, 2016
32016
Girişimciliğin belirleyeni olarak girişimsel özyeterlilik
S Yener, S Salur
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 1337-1354, 2017
22017
Güdüleyici Dil ve İç Girişimcilik Arasında İşgören Sesliliğinin Aracı Rolü
S YENER, S SALUR
Mediterranean Journal of Humanities 2, 453-466, 2017
22017
Bilgi toplumu parametreleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Panel analiz
S Salur
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
22012
BİLGİ EKONOMİSİNİN TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2000-2013)·.
S SALUR, Ş VURGUN, Z GÜLCAN
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
12016
THE EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEES ON THE TURKISH ECONOMY TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
S Salur, MM Erdoğdu
ECONOMICS & ECONOMETRICS, 305, 2018
2018
ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 151
S Salur, Z Gülcan, Ş Vurgun, GM Akpinar
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (35), 156, 2017
2017
Entrepreneurial Self Efficacy As Predictor Of Entrepreneurship
S Yener, S Salur
Hitit University Journal of Social Sciences Institute, Year 10, 1337-1354, 2017
2017
Tax Effort of Cities in Politically Polarized Turkey an Empirical Investigation of Cities
SH Akdede, S Salur
Political Economy of Taxation, 11, 2016
2016
TÜRKIYE'DE SIYASI PARTILERE YAPILAN DEVLET YARDIMLARININ SON BES YILDAKI GÖRÜNÜMÜ/GOVERNMENT AIDS TO THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY IN THE LAST FIVE YEARS
A Üçbudak, S Vurgun, GM Akpinar, S Salur
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 8 (31), 102, 2016
2016
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLEMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
S SALUR, Y TOPRAK
COLLEGES, 7, 2015
2015
Bilgi Toplumu Parametrelerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi
NCŞ Sultan SALUR
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2013
2013
Kütüphanelerden ödünç alınan kitapların talep fonksiyonunun incelenmesi (Aydın ve Nazilli örneği)
S Salur
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
2006
Bilgi Ekonomisi Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Yeri
S Salur
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (3), 137-166, 0
Salur, S., & Erdoğdu, MM (2017, Aralık). Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Ekonomi Üzerindeki Etkileri. Current Debates in Economics & Econometrics (ss. 305-332). İ. Şiriner …
S SALUR, MM ERDOĞDU
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLEMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
YT Sultan SALUR
Electronic Journal of Vocational Colleges, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16