Takip et
Muhammed Kürşat Timuroglu
Muhammed Kürşat Timuroglu
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama
ÖF İşcan, MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 119-135, 2007
5452007
Örgütsel iletişim ve iş tatmini ilişkisi bir uygulama
F KARCIOĞLU, K Timuroğlu, O ÇINAR
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi-Yönetim 67, 2009
2412009
Öğrencilerin motivasyonel değerlerinin girişimcilik niyetleri üzerine etkisi ve bir uygulama
A Naktiyok, MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 85-103, 2009
1272009
İşyerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi
K Timuroğlu, ÖF İŞCAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 239-264, 2008
1032008
Girişimcilerin yeni bir girişim yapma niyetlerinin risk alma eğilimi ile ilişkisi
MK Timuroğlu, S ÇAKIR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
742014
Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi: Bir uygulama
MK Timuroğlu, E Balkaya
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / U.U. International …, 2016
572016
The relationship between teamwork and organizational trust: Relations between cognitive, affective and action loyalty
M Isik, K Timuroglu, Y Aliyev
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2015
482015
Örgüt kültürü ve liderlik
F KARCIOĞLU, MK TİMUROĞLU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1-2), 319-338, 2004
472004
Örgütsel güvenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi: Erzurum ili araştırma görevlileri üzerine bir araştırma
MK Timuroğlu, E Alioğulları
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (1), 243-264, 2019
312019
İş yerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi: Bir uygulama
MK Timuroğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
302005
Örgütsel ve çevresel faktörlerin örgütsel yenilik üzerine etkisi
MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 41-68, 2015
232015
Öğrenme Yönlülüğün Müşteri Yönlülük Üzerine Etkileri
A NAKTİYOK, MK TİMUROGLU
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 169-192, 2008
212008
Çalışanların adalet algısı sessizliklerini etkiler mi? ÖYP ve diğer araştırma görevlileri açısından karşılaştırmalı bir araştırma / DOES EMPLOYEES’ JUSTICE PERCEPTION AFFECT …
A NAKTİYOK, S KIZIL, M TİMUROĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
182015
Stratejik planlama
A Naktiyok, CN Karabey, MK Timuroğlu, H Daştan
Ankara: İmaj Yayınevi, 2009
172009
Örgütsel güven algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi
K TİMUROĞLU, Ö ÇOKGÖREN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (4), 1767-1783, 2019
162019
DUYGUSAL ZEKÂNIN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ.
MK Timuroğlu, EN Akpunar
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (4 …, 2017
152017
Stratejik düşünce, öğrenme yönlülük ve yenilik
MK Timuroğlu
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2010
142010
The effect of organizational culture on job satisfaction and an application
ÖF İşcan, K Timuroğlu
Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences 21 (1), 2007
142007
Örgütsel iletişimin örgütsel yenilik üzerindeki etkisi
K Timuroğlu, B Yılmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (1), 319-337, 2021
112021
Çalışanlarda tutumsal bağlılık ile duygusal zekânın özbilinç altboyutu arasındaki ilişkinin incelenmesi
YRDDOÇDRMK TİMUROĞLU
112016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20