Follow
Muhammed Kürşat Timuroglu
Muhammed Kürşat Timuroglu
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama
ÖF İşcan, MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 119-135, 2007
3672007
Örgütsel iletişim ve iş tatmini ilişkisi bir uygulama
F KARCIOĞLU, K Timuroğlu, O ÇINAR
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi-Yönetim 67, 2009
1772009
Öğrencilerin motivasyonel değerlerinin girişimcilik niyetleri üzerine etkisi ve bir uygulama
A Naktiyok, MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 85-103, 2009
1032009
İşyerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi
K Timuroğlu, ÖF İŞCAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 239-264, 2008
722008
Girişimcilerin yeni bir girişim yapma niyetlerinin risk alma eğilimi ile ilişkisi
MK Timuroğlu, S ÇAKIR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
532014
Örgüt kültürü ve liderlik
F KARCIOĞLU, MK TİMUROĞLU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1-2), 319-338, 2004
362004
The Relationship between Teamwork and Organizational Trust: Relations Between Cognitive, Affective and Action Loyalty
M Isik, K Timuroglu, Y Aliyev
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2015
322015
Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi: Bir uygulama
MK Timuroğlu, E Balkaya
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / U.U. International …, 2016
302016
İşyerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi: Bir uygulama
MK Timuroğlu
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2005
232005
Öğrenme Yönlülüğün Müşteri Yönlülük Üzerine Etkileri
A NAKTİYOK, MK TİMUROGLU
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 169-192, 2008
192008
Örgütsel güvenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi: Erzurum ili araştırma görevlileri üzerine bir araştırma
MK TİMUROĞLU, E ALİOĞULLARI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (1), 243-264, 2019
172019
DUYGUSAL ZEKÂNIN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ.
MK Timuroğlu, EN Akpunar
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (4 …, 2017
152017
Çalışanların adalet algısı sessizliklerini etkiler mi? ÖYP ve diğer araştırma görevlileri açısından karşılaştırmalı bir araştırma / DOES EMPLOYEES’ JUSTICE PERCEPTION AFFECT …
A NAKTİYOK, S KIZIL, M TİMUROĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
132015
Örgütsel ve çevresel faktörlerin örgütsel yenilik üzerine etkisi
MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 41-68, 2015
122015
Stratejik planlama
A Naktiyok, CN Karabey, MK Timuroğlu, H Daştan
Ankara: İmaj Yayınevi, 2009
112009
Stratejik Düşünce, Öğrenme Yönlülük Ve Yenilik
MK Timuroğlu
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2010
92010
Stratejik bilinç
A Naktiyok, MK Timuroğlu, CN Karabey
İmaj Yayınevi, Ankara, 2009
92009
The effect of organizational culture on job satisfaction and an application
ÖF İşcan, K Timuroğlu
Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences 21 (1), 2007
82007
Örgütsel güven algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi
K TİMUROĞLU, Ö ÇOKGÖREN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (4), 1767-1783, 2019
72019
Yıldırmaya Maruz Kalan Çalışanların Agresif Tepkileri: Bireysel ve Çalışma Hayatına İlişkin Farklılıklar.
A NAKTİYOK, O YANIK, MK TİMUROĞLU
Amme İdaresi Dergisi 50 (1), 117-177, 2017
7*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20