Selçuk Karaman
Selçuk Karaman
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Nurses' perceptions of online continuing education
S Karaman
BMC medical education 11 (1), 86, 2011
1292011
Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları
S Karaman, S Yıldırım, A Kaban
XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 35-40, 2008
1122008
An exploratory study on the perspectives of prospective computer teachers following project-based learning
S Karaman, S Celik
International Journal of Technology and Design Education 18 (2), 203-215, 2008
542008
Web tabanlı uzaktan eğitimde sistem tasarımı
Ü Özen, S Karaman
Akdeniz İİ BF Dergisi 2 (81), 102, 2001
482001
Açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi üzerinden internet destekli (harmanlanmış) öğrenim deneyimi
S Karaman, Ü Özen, S Yıldırım, A Kaban
Akademik Bilişim Konferansı, 11-13, 2009
462009
Effects of audience response systems on student achievement and long-term retention
S Karaman
Social Behavior and Personality: an international journal 39 (10), 1431-1439, 2011
422011
Öğrenme nesnelerine dayalı bir içerik geliştirme sisteminin hazırlanması ve öğretmen adaylarının nesne yaklaşımı ile içerik geliştirme profillerinin belirlenmesi
S Karaman
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2005
372005
Uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algıları üzerine bir araştırma
H Eygü, S Karaman
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
362013
Evaluation of an online continuing education program from the perspective of new graduate nurses
S Karaman, S Kucuk, M Aydemir
Nurse education today 34 (5), 836-841, 2014
322014
UZAKTAN EĞİTİMDE TABLET BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
M Aydemir, S Küçük, S Karaman
312012
Öğrenme nesnelerinin pedagojik boyutu ve öğretim ortamlarına kaynaştırılması
S Karaman, Ü Özen, S Yıldırım
Eğitim ve Bilim 32 (145), 3-15, 2010
252010
Examining the effects of flexible online exams on students engagement in e-learning
S Karaman
Educational Research and Reviews 6 (3), 259-264, 2011
232011
E-kitap okuyucuların kullanım deneyimlerine yönelik alanyazın incelemesi
G Yıldırım, S Karaman, E Çelik, M Esgice
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24, 2011
182011
Ders web sayfalarının oluşturulması ve yönetimi için bir yazılım
U Yavuz, S Karaman
Third International Education Technologies Symposium, Turkish Republic of …, 2003
182003
Virtual Classroom Participants' Views for Effective Synchronous Education Process.
S Karaman, M Aydemir, S Kucuk, G Yildirim
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 290-301, 2013
152013
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğretimsel Etkinliklerde Mobil İnternet Kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi.
Yİ BOLAT, M AYDEMİR, S KARAMAN
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 37 (1), 2017
132017
An analysis of research trends in articles on video usage in medical education
E Taslibeyaz, M Aydemir, S Karaman
Education and Information Technologies 22 (3), 873-881, 2017
122017
Öğretmenlerin Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi
E TAŞLIBEYAZ, S KARAMAN, Y GÖKTAŞ
Ege Eğitim Dergisi 15 (1), 139-160, 2014
12*2014
İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX
M AYDEMİR, E ÇELİK, İ BİNGÖL, DÇ KARAPINAR, E KURŞUN, ...
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 52-74, 2016
102016
Eş-Zamanlı sanal sınıf ortamındaki uzaktan eğitim öğrencilerinin sosyal bulunuşluk düzeylerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi
A GÜNDÜZ, M AYDEMİR, S KARAMAN
Sakarya University Journal of Education 8 (2), 83-95, 2018
62018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20